Danh sách ATM dừng hoạt động quá 24h ngày 18/03/2024

TT

Tên/Số hiệu ATM

Tên gọi ATM/CDM

Địa chỉ

Điện thoại liên hệ

Thời điểm ngừng hoạt động

Thời gian dự kiến hoạt động lại

Ghi chú

1

A0362008

CONG TY KINH NOI HA LONG

KCN KHANH CU, X.KHANH CU, H. YEN KHANH, NINH BINH, NINH BINH

02293835666

20240227 12: 06

 

Dự kiến ngừng hoạt động đến ngày 29/3/2024

2

A1430001

VPBANK THANH OAI CDM

256-258 TO 3, PHO KIM BAI, TT THANH OAI, THANH OAI, HA NOI

1900545415

20240312 19: 24

189h

Dự kiến ngừng hoạt động đến ngày 20/3/2024

3

A0102106

ATM CONG TY LAC LONG

LO Q-4 KCN LONG HAU MO RONG, XA LONG HAU, CAN GIUOC, LONG AN

02723524524

20240316 09: 03

80h

Máy ATM đã hoạt động bình thường

4

A0102109

CONG TY CP TAP DOAN GIA DINH

KP1B, PHUONG AN PHU, THUAN AN, BINH DUONG

02743683979

20240316 06: 59

82h

Máy ATM đã hoạt động bình thường

5

A1124003

ATM VPBANK TAN PHU CDM 2

623 LUY BAN BICH, PHUONG PHU THANH, TAN PHU, HO CHI MINH

02839735210

20240318 09: 18

32h

Máy ATM đã hoạt động bình thường

6

A0191009

CTY BAISHENG PHU THO

KHU I, TRUNG NGHIA, THANH THUY, PHU THO

02106261666

20240316 16: 03

72h

Máy ATM đã hoạt động bình thường

7

A0319001

VPBANK KY BA

225G HAI BA TRUNG, PHUONG KY BA, THAI BINH, THAI BINH

02273658566

20240315 19: 57

93h

Máy ATM đã hoạt động bình thường

8

A0132016

TONG CONG TY MAY BAC GIANG

349 GIAP HAI, PHUONG DINH KE, BAC GIANG, BAC GIANG

02043555565

20240316 11: 42

77h

Máy ATM đã hoạt động bình thường

9

A0245001

VPBANK DINH CONG

B5, NO11, KDT MOI DINH CONG, HOANG MAI, HA NOI

02435400525

20240318 09: 16

32h

Máy ATM đã hoạt động bình thường

10

A0242071

TOA NHA CT9 SUDICO

MY DINH, NAM TU LIEM, HA NOI

02439288880

20240318 11: 00

30h

Máy ATM đã hoạt động bình thường

11

A0220007

CTY TRANSON VIET NAM I

KCN LUONG SON, XA HOA SON, LUONG SON, HOA BINH

02183897068

20240316 08: 13

81h

Máy ATM đã hoạt động bình thường

12

A0132017

MAY BAC GIANG-LUC NAM I

TT DOI NGO, HUYEN LUC NAM, BAC GIANG, BAC GIANG

02043555565

20240317 11: 04

54h

Máy ATM đã hoạt động bình thường

13

A0275001

VPBANK BO TRACH

366 HUNG VUONG, TT HOAN LAO, BO TRACH, QUANG BINH

02326257999

20240316 19: 03

70h

Máy ATM đã hoạt động bình thường

14

A1124002

ATM VPBANK TAN PHU CDM

623 LUY BAN BICH, PHUONG PHU THANH, TAN PHU, HO CHI MINH

02839735210

20240318 11: 41

30h

Máy ATM đã hoạt động bình thường

15

A0154010

CONG TY TNHH DEAHAN

THON 6, XA HOANG KIM, HOANG HOA, THANH HOA

02373725856

20240318 19: 02

46h

Dự kiến ngừng hoạt động đến ngày 20/3/2024

16

A0158023

SONG HONG XUAN TRUONG I

TO 18, DUONG TRUONG CHINH, XUAN TRUONG, NAM DINH

02283830545

20240319 02: 12

39h

Dự kiến ngừng hoạt động đến ngày 20/3/2024


VPBank NEO