Danh sách ATM dừng hoạt động quá 24h ngày 18/02/2024

TT

Tên/Số hiệu ATM

Tên gọi ATM/CDM

Địa chỉ

Điện thoại liên hệ

Thời điểm ngừng hoạt động

Thời gian dự kiến hoạt động lại

Ghi chú

1

A0158014

CONG TY TNHH DF ZIN

LO D2, KCN HOA XA, XA MY XA, NAM DINH, NAM DINH

02283830545

20240206 18: 38

 

Máy ATM đã hoạt động bình thường

2

A1368002

VPBANK HOC MON CDM

39-13 LE THI HA, KP8, TT HOC MON, HOC MON, HO CHI MINH

02836363400

20240209 15: 55

 

Máy ATM đã hoạt động bình thường

3

A0157005

ATM BUI VAN NGO

AP 5, DUC HOA DONG, DUC HOA, LONG AN

02723524524

20240215 18: 54

46h

Máy ATM đã hoạt động bình thường

4

A0385001

VPBANK BEN TRE

261B DL DONG KHOI, KP 5, P. PHU KHUONG, BEN TRE, BEN TRE

02753829898

20240216 12: 01

29h

Máy ATM đã hoạt động bình thường

5

A1102124

CONG TY TAI CHINH FE CDM

144 CONG HOA, PHUONG 12, TAN BINH, HO CHI MINH

02839485934

20240216 10: 22

30h

Máy ATM đã hoạt động bình thường

6

A0381001

VPBANK HOI AN

523 HAI BA TRUNG, HOI AN, QUANG NAM

02353922003

20240216 03: 08

37h

Dự kiền ngừng hoạt động đến ngày 20/2

7

A0362008

CONG TY KINH NOI HA LONG

KCN KHANH CU, X.KHANH CU, H. YEN KHANH, NINH BINH, NINH BINH

02293835666

20240217 08: 40

80h

Dự kiền ngừng hoạt động đến ngày 20/2

8

A0314001

VPBANK NGUYEN DU

214 NGUYEN CONG TRU, PHUONG BAC HA, HA TINH, HA TINH

02393685222

20240219 08: 16

33h

Dự kiền ngừng hoạt động đến ngày 20/2

9

A1138002

VPBANK CAM PHA CDM

308 TRAN PHU, PHUONG CAM THANH, CAM PHA, QUANG NINH

02033723818

20240218 19: 51

45h

Dự kiền ngừng hoạt động đến ngày 20/2


VPBank NEO