Danh sách ATM dừng hoạt động quá 24h ngày 18/01/2024

TT

Tên/Số hiệu ATM

Tên gọi ATM/CDM

Địa chỉ

Điện thoại liên hệ

Thời điểm ngừng hoạt động

Thời gian dự kiến hoạt động lại

Ghi chú

1

A0132010

CONG TY CP MAY TIEN LUC

THON GIUA, XA TIEN LUC, HUYEN LANG GIANG, BAC GIANG, BAC GIANG

02043555565

20240116 15: 51

74h

Máy ATM đã hoạt động bình thường

2

A0242119

SAN GOLF SKYLAKE

HO VAN SON, CHUONG MY, HA NOI

02435378701

20240117 20: 29

45h

Máy ATM đã hoạt động bình thường

3

A1288002

VPBANK DONG HUONG CDM

490 DAI LO LE LOI, PHUONG DONG HUONG, THANH HOA, THANH HOA

02373252688

20240118 09: 53

32h

Máy ATM đã hoạt động bình thường

4

A0159005

CONG TY MAY VIET TRI

THON DONG LA, XA HONG QUANG, THANH MIEN, HAI DUONG

02203837808

20240118 08: 03

33h

Máy ATM đã hoạt động bình thường

5

A0373001

ATM VPBANK TRUNG CHANH

146 NGUYEN ANH THU,AP DONG,X.THOITAMTHON, HOC MON, HO CHI MINH

02836200360

20240118 11: 48

29h

Máy ATM đã hoạt động bình thường

6

A0362008

CONG TY KINH NOI HA LONG

KCN KHANH CU, X.KHANH CU, H. YEN KHANH, NINH BINH, NINH BINH

02293835666

20240118 17: 48

48h

Dự kiến dừng hoạt động đến 20/1/2024

7

A0359003

ATM CTY TOM MIEN NAM

A CAY TRAM A, XA DINH BINH, CA MAU, CA MAU

02903580080

20240118 22: 07

43h

Dự kiến dừng hoạt động đến 20/1/2024


VPBank NEO