Danh sách ATM dừng hoạt động quá 24h ngày 15/04/2024

TT

Tên/Số hiệu ATM

Tên gọi ATM/CDM

Địa chỉ

Điện thoại liên hệ

Thời điểm ngừng hoạt động

Thời gian dự kiến hoạt động lại

Ghi chú

1

A0102109

CONG TY CP TAP DOAN GIA DINH

KP1B, PHUONG AN PHU, THUAN AN, BINH DUONG

02743683979

20240328 20: 49

 

Dự kiến ngừng hoạt động đến ngày 29/4/2024

2

A0102111

CONG TY CP TAP DOAN GIA DINH II

KP1B, PHUONG AN PHU, THUAN AN, BINH DUONG

02743683979

20240328 20: 27

 

Dự kiến ngừng hoạt động đến ngày 29/4/2024

3

A0221013

CONG TY NAM ANH VIET NAM

QL 39A, CUM CN DONG PHONG, DONG HUNG, THAI BINH

02273642159

20240409 10: 31

 

Dự kiến ngừng hoạt động đến ngày 23/4/2024

4

A0102149

CONG TY TAI CHINH FE 4

19C CONG HOA, PHUONG 12, TAN BINH, HO CHI MINH

1900545415

20240411 4:30

 

Máy ATM đã hoạt động bình thường

5

A0102150

CONG TY TAI CHINH FE 5

19C CONG HOA, PHUONG 12, TAN BINH, HO CHI MINH

1900545415

20240411 4:30

 

Máy ATM đã hoạt động bình thường

6

A0102148

CONG TY TAI CHINH FE 3

19C CONG HOA, PHUONG 12, QUAN, HO CHI MINH

1900545415

20240411 4:30

 

Máy ATM đã hoạt động bình thường

7

A1148002

ATM VPBANK BINH THANH CDM

659 XO VIET NGHE TINH, PHUONG 26, BINH THANH, HO CHI MINH

02862581376

20240412 16: 52

 

Dự kiến ngừng hoạt động đến ngày 2/5/2024

8

A0221021

CONG TY CREATIVE SOURCE II

LO CN2-VN3 CCN MINH LANG, XA MINH LANG, VU THU, THAI BINH

02273642159

20240413 08: 29

55h

Máy ATM đã hoạt động bình thường

9

A0358003

CONG TY TNHH DET HA NAM

KCN CHAU SON, PHUONG CHAU SON, PHU LY, HA NAM

02263636666

20240413 14: 17

34h

Máy ATM đã hoạt động bình thường

10

A0102106

ATM CONG TY LAC LONG

LO Q-4 KCN LONG HAU MO RONG, XA LONG HAU, CAN GIUOC, LONG AN

02723524524

20240414 00: 46

47h

Máy ATM đã hoạt động bình thường

11

A0361002

CONG TY VIEXIM HUNG YEN

THON HAO, XA LIEU XA, YEN MY, HUNG YEN

02213856666

20240414 20: 08

28h

Máy ATM đã hoạt động bình thường

12

A0372001

ATM VPBANK BINH CHANH

D6-5, QL1A, AP 4, XA BINH CHANH, BINH CHANH, HO CHI MINH

02836364316

20240414 00: 46

38h

Máy ATM đã hoạt động bình thường

13

A0349001

VPBANK LAI THIEU

68A NGUYEN VAN TIET, PHUONG LAI THIEU, THUAN AN, BINH DUONG

02743662486

20240415 11: 36

 

Dự kiến ngừng hoạt động đến ngày 17/4/2024

14

A0132015

CONG TY XNK MAY DAI LAM

THON DEU, XA DAI LAM, LANG GIANG, BAC GIANG

02043555565

20240415 18: 54

 

Dự kiến ngừng hoạt động đến ngày 17/4/2024

15

A0158009

SONG HONG-HAI HAU II

XA HAI PHUONG, HAI HAU, NAM DINH

02283830545

20240416 08: 07

 

Dự kiến ngừng hoạt động đến ngày 17/4/2024

16

A0386001

VPBANK PHU YEN

180-182 DAI LO HUNG VUONG, PHUONG 7, TUY HOA, PHU YEN

02713883939

20240416 07: 22

 

Dự kiến ngừng hoạt động đến ngày 17/4/2024


VPBank NEO