Danh sách ATM dừng hoạt động quá 24h ngày 15/01/2024

TT

Tên/Số hiệu ATM

Tên gọi ATM/CDM

Địa chỉ

Điện thoại liên hệ

Thời điểm ngừng hoạt động

Thời gian dự kiến hoạt động lại

Ghi chú

1

A0361002

CONG TY VIEXIM HUNG YEN

THON HAO, XA LIEU XA, YEN MY, HUNG YEN

02213856666

20240113 08: 00

51h

Máy ATM đã hoạt động bình thường


VPBank NEO