Danh sách ATM dừng hoạt động quá 24h ngày 14/04/2024

TT

Tên/Số hiệu ATM

Tên gọi ATM/CDM

Địa chỉ

Điện thoại liên hệ

Thời điểm ngừng hoạt động

Thời gian dự kiến hoạt động lại

Ghi chú

1

A0102109

CONG TY CP TAP DOAN GIA DINH

KP1B, PHUONG AN PHU, THUAN AN, BINH DUONG

02743683979

20240328 20: 49

 

Dự kiến ngừng hoạt động đến ngày 29/4/2024

2

A0102111

CONG TY CP TAP DOAN GIA DINH II

KP1B, PHUONG AN PHU, THUAN AN, BINH DUONG

02743683979

20240328 20: 27

 

Dự kiến ngừng hoạt động đến ngày 29/4/2024

3

A0221013

CONG TY NAM ANH VIET NAM

QL 39A, CUM CN DONG PHONG, DONG HUNG, THAI BINH

02273642159

20240409 10: 31

 

Dự kiến ngừng hoạt động đến ngày 23/4/2024

4

A0242163

CONG TY GOLDSUN PHU MINH

KCN PHU MINH, PHUONG CO NHUE 2, BAC TU LIEM, HA NOI

02439288880

20240411 10: 20

95h

Máy ATM đã hoạt động bình thường

5

A0102149

CONG TY TAI CHINH FE 4

19C CONG HOA, PHUONG 12, TAN BINH, HO CHI MINH

1900545415

20240411 4:30

 

Dự kiến ngừng hoạt động đến ngày 18/4/2024

6

A0102150

CONG TY TAI CHINH FE 5

19C CONG HOA, PHUONG 12, TAN BINH, HO CHI MINH

1900545415

20240411 4:30

 

Dự kiến ngừng hoạt động đến ngày 18/4/2024

7

A0102148

CONG TY TAI CHINH FE 3

19C CONG HOA, PHUONG 12, QUAN, HO CHI MINH

1900545415

20240411 4:30

 

Dự kiến ngừng hoạt động đến ngày 18/4/2024

8

A0102112

AEON MALL BINH DUONG

DL BINH DUONG, PHUONG BINH HOA, THUAN AN, BINH DUONG

02743683979

20240413 04: 33

58h

Máy ATM đã hoạt động bình thường

9

A1148002

ATM VPBANK BINH THANH CDM

659 XO VIET NGHE TINH, PHUONG 26, BINH THANH, HO CHI MINH

02862581376

20240412 16: 52

 

Dự kiến ngừng hoạt động đến ngày 2/5/2024

10

A1237003

VPBANK NGUYEN LUONG BANG CDM

205 NGUYEN LUONG BANG, P. THANH TRUNG, HAI DUONG, HAI DUONG

02203783821

20240413 12: 43

32h

Máy ATM đã hoạt động bình thường

11

A0365003

VIMICO LAO CAI

XA BAN VUOC, BAT XAT, LAO CAI

02143876666

20240415 09: 35

 

Dự kiến ngừng hoạt động đến ngày 16/4/2024

12

A0132007

CONG TY THOI TRANG VERT

THON KIM TRANG, XA VIET LAP, TAN YEN, BAC GIANG

02043555565

20240414 19: 08

 

Dự kiến ngừng hoạt động đến ngày 16/4/2024

13

A0155017

ATM CONG TY MAY DONG PHU CUONG 2

C1-4 CCN PHU CUONG, XA PHU CUONG, DINH QUAN, DONG NAI

02513948958

20240414 19: 32

 

Dự kiến ngừng hoạt động đến ngày 16/4/2024

14

A0220006

CONG TY CP XNK 3-2 HOA BINH

SO 14 AN DUONG VUONG, P. CHAM MAT, HOA BINH, HOA BINH

02183897068

20240415 07: 38

 

Dự kiến ngừng hoạt động đến ngày 16/4/2024

15

A0221021

CONG TY CREATIVE SOURCE II

LO CN2-VN3 CCN MINH LANG, XA MINH LANG, VU THU, THAI BINH

02273642159

20240413 08: 29

 

Dự kiến ngừng hoạt động đến ngày 16/4/2024

16

A0242022

BENH VIEN NHI TW 2

879 DE LA THANH, DONG DA, HA NOI

02439288880

20240415 14: 20

 

Dự kiến ngừng hoạt động đến ngày 16/4/2024

17

A0358003

CONG TY TNHH DET HA NAM

KCN CHAU SON, PHUONG CHAU SON, PHU LY, HA NAM

02263636666

20240413 14: 17

 

Dự kiến ngừng hoạt động đến ngày 16/4/2024


VPBank NEO