Danh sách ATM dừng hoạt động quá 24h ngày 14/03/2024

TT

Tên/Số hiệu ATM

Tên gọi ATM/CDM

Địa chỉ

Điện thoại liên hệ

Thời điểm ngừng hoạt động

Thời gian dự kiến hoạt động lại

Ghi chú

1

A0362008

CONG TY KINH NOI HA LONG

KCN KHANH CU, X.KHANH CU, H. YEN KHANH, NINH BINH, NINH BINH

02293835666

20240227 12: 06

 

Dự kiến ngừng hoạt động đến ngày 29/3/2024

2

A0159005

CONG TY MAY VIET TRI

THON DONG LA, XA HONG QUANG, THANH MIEN, HAI DUONG

02203837808

20240313 07: 36

33h

Máy ATM đã hoạt động bình thường

3

A0242155

NHA MAY THUAN HUNG- WOODSLAND

LO 49K, KCN QUANG MINH, XA QUANG MINH, ME LINH, HA NOI

02439288880

20240313 14: 17

27h

Máy ATM đã hoạt động bình thường

4

A0361003

CONG TY KET CAU THEP 568

KM33,QUOC LO 5,XA MINH DUC,HUYEN MY HAO, HUNG YEN, HUNG YEN

02213856666

20240313 11: 01

30h

Máy ATM đã hoạt động bình thường

5

A1430001

VPBANK THANH OAI CDM

256-258 TO 3, PHO KIM BAI, TT THANH OAI, THANH OAI, HA NOI

1900545415

20240312 19: 24

189h

Dự kiến ngừng hoạt động đến ngày 20/3/2024

6

A0191008

CONG TY CP MAY SONG HONG PHU THO

KHU CONG NGHIEP CO TIET, TAM NONG, PHU THO

02106261666

20240314 12: 26

29h

Máy ATM đã hoạt động bình thường

7

A1102073

VPBANK HO CHI MINH CDM

165-169 HAM NGHI, QUAN 1, HO CHI MINH

02838210076

20240313 20: 57

44h

Máy ATM đã hoạt động bình thường

8

A0183001

ATM VPBANK KY HOA

276C CACH MANG THANG 8, PHUONG 10, QUAN 3, HO CHI MINH

02838303490

20240314 07: 47

33h

Máy ATM đã hoạt động bình thường

9

A0226004

ATM LAP VO 1

QL 80, CUM CN VAM CONG,ANTHANH,BINHTHANH, LAP VO, DONG THAP

02773876123

20240314 11: 47

29h

Máy ATM đã hoạt động bình thường

10

A0281001

VPBANK VINH YEN

245 HUNG VUONG, VINH YEN, VINH PHUC

02113696878

20240314 13: 02

28h

Máy ATM đã hoạt động bình thường


VPBank NEO