Danh sách ATM dừng hoạt động quá 24h ngày 14/02/2024

TT

Tên/Số hiệu ATM

Tên gọi ATM/CDM

Địa chỉ

Điện thoại liên hệ

Thời điểm ngừng hoạt động

Thời gian dự kiến hoạt động lại

Ghi chú

1

A0158014

CONG TY TNHH DF ZIN

LO D2, KCN HOA XA, XA MY XA, NAM DINH, NAM DINH

02283830545

20240206 18: 38

 

Dự kiền ngừng hoạt động đế ngày 19/2

2

A0221019

CONG TY TOYODA GOSEI 2

LO F, KCN, TIEN HAI, XA TAY GIANG, TIEN HAI, THAI BINH

02283841380

20240207 00: 11

 

Máy ATM đã hoạt động bình thường

3

A0221016

CONG TY TOYODA GOSEI

LO F, KCN, TIEN HAI, XA TAY GIANG, TIEN HAI, THAI BINH

02283841380

20240207 00: 14

 

Máy ATM đã hoạt động bình thường

4

A0132030

CONG TY GOLDSUN BAC NINH

LO H12, KCN QUE VO 1, BAC NINH, BAC NINH

02223893686

20240207 15: 21

 

Máy ATM đã hoạt động bình thường

5

A0150001

VPBANK MY DINH

CT1, KDT ME TRI HA, NAM TU LIEM, HA NOI

02437875006

20240207 18: 14

 

Máy ATM đã hoạt động bình thường

6

A0154007

SPEED MOTION VIET NAM

THON PHONG COC, XA XUAN MINH, THO XUAN, THANH HOA

02373725856

20240207 17: 19

 

Máy ATM đã hoạt động bình thường

7

A0158016

CONG TY TT PRO SPORT II

KHU 4A, TT NGO DONG, GIAO THUY, NAM DINH

02283830545

20240207 17: 21

 

Máy ATM đã hoạt động bình thường

8

A0367002

ATM VPBANK DI AN 02

18 DI AN-TRUONG KHE,KP NHI DONG 2, DI AN, BINH DUONG

02743795929

20240209 12: 18

 

Máy ATM đã hoạt động bình thường

9

A0154005

CONG TY TNHH TRIEU THAI SON

XA DAN LUC, TRIEU SON, THANH HOA

02373725856

20240215 06: 24

 

Dự kiền ngừng hoạt động đế ngày 16/2

10

A0276001

VPBANK DONG HA

17 TRAN HUNG DAO, PHUONG 1, DONG HA, QUANG TRI

02333559989

20240215 09: 57

 

Dự kiền ngừng hoạt động đế ngày 16/2

11

A1122003

ATM VPBANK CHO LON CDM

54 TRAN BINH - 54 THAP MUOI, PHUONG 2, QUAN 6, HO CHI MINH

02838547048

20240208 10: 52

 

Dự kiền ngừng hoạt động đế ngày 16/2

12

A1272002

VPBANK BEN LUC CDM

83 NGUYEN HUU THO, BEN LUC, LONG AN, LONG AN

02723637696

20240209 12: 52

 

Dự kiền ngừng hoạt động đế ngày 16/2

13

A0194001

VPBANK LE VAN SY

288-290 LE VAN SY, PHUONG 14, QUAN 3, HO CHI MINH

02835262301

20240209 16: 08

 

Dự kiền ngừng hoạt động đế ngày 16/2

14

A1355004

VPBANK QUAN 11 CDM

318-318A LANH BINH THANH, QUAN 11, HO CHI MINH

02873056622

20240212 07: 48

 

Dự kiền ngừng hoạt động đế ngày 16/2

15

A1321002

VPBANK PHU XUAN CDM

101 HUYNH TAN PHAT, KP4, NHA BE, HO CHI MINH

02854203105

20240212 05: 43

 

Dự kiền ngừng hoạt động đế ngày 16/2

16

A1197006

VPBANK CONG HOA CDM

19C CONG HOA, PHUONG 9, TAN BINH, HO CHI MINH

02839485934

20240214 23: 02

 

Dự kiền ngừng hoạt động đế ngày 16/2

17

A1368002

VPBANK HOC MON CDM

39-13 LE THI HA, KP8, TT HOC MON, HOC MON, HO CHI MINH

02836363400

20240209 15: 55

 

Dự kiền ngừng hoạt động đế ngày 16/2

18

A1204002

VPBANK NGUYEN VAN HUYEN CDM

73 NGUYEN VAN HUYEN, PHUONG QUAN HOA, CAU GIAY, HA NOI

02437226171

20240215 11: 24

 

Dự kiền ngừng hoạt động đế ngày 16/2

19

A1355005

VPBANK QUAN 11 CDM II

318-318A LANH BINH THANH, QUAN 11, HO CHI MINH

02873056622

20240210 11: 38

 

Dự kiền ngừng hoạt động đế ngày 16/2

20

A1153004

ATM VPBANK NGHE AN CDM

NHA A, KHU TM TP VINH, VINH, NGHE AN

02383588979

20240209 20: 24

 

Dự kiền ngừng hoạt động đế ngày 16/2

21

A0361002

CONG TY VIEXIM HUNG YEN

THON HAO, XA LIEU XA, YEN MY, HUNG YEN

02213856666

20240207 22: 01

 

Dự kiền ngừng hoạt động đế ngày 16/2

22

A0313001

VPBANK HONG LINH

101 TRAN PHU, PHUONG BAC HA, HA TINH, HA TINH

02393787789

20240214 11: 49

 

Dự kiền ngừng hoạt động đế ngày 16/2

23

A0132014

UBND XA NGOC VAN

XA NGOC VAN, HUYEN TAN YEN, BAC GIANG, BAC GIANG

02043555565

20240215 10: 24

 

Dự kiền ngừng hoạt động đế ngày 16/2

24

A0255001

VPBANK NO TRANG LONG

151 NO TRANG LONG, PHUONG 12, BINH THANH, HO CHI MINH

02854453844

20240214 11: 01

 

Dự kiền ngừng hoạt động đế ngày 16/2


VPBank NEO