Danh sách ATM dừng hoạt động quá 24h ngày 13/05/2024

TT

Tên/Số hiệu ATM

Tên gọi ATM/CDM

Địa chỉ

Điện thoại liên hệ

Thời điểm ngừng hoạt động

Thời gian dự kiến hoạt động lại

Ghi chú

1

A0358003

CONG TY TNHH DET HA NAM

KCN CHAU SON, PHUONG CHAU SON, PHU LY, HA NAM

02263636666

20240512 17: 33

41h

Máy ATM đã hoạt động bình thường

2

A1432001

VPBANK YEN LAC CDM

103 NGUYEN KHOAN, TDP 3 DOAI, TT YEN LAC, YEN LAC, VINH PHUC

1900545415

20240512 08: 05

27h

Máy ATM đã hoạt động bình thường


VPBank NEO