Danh sách ATM dừng hoạt động quá 24h ngày 11/04/2024

TT

Tên/Số hiệu ATM

Tên gọi ATM/CDM

Địa chỉ

Điện thoại liên hệ

Thời điểm ngừng hoạt động

Thời gian dự kiến hoạt động lại

Ghi chú

1

A0102109

CONG TY CP TAP DOAN GIA DINH

KP1B, PHUONG AN PHU, THUAN AN, BINH DUONG

02743683979

20240328 20: 49

 

Dự kiến ngừng hoạt động đến ngày 29/4/2024

2

A0102111

CONG TY CP TAP DOAN GIA DINH II

KP1B, PHUONG AN PHU, THUAN AN, BINH DUONG

02743683979

20240328 20: 27

 

Dự kiến ngừng hoạt động đến ngày 29/4/2024

3

A0221013

CONG TY NAM ANH VIET NAM

QL 39A, CUM CN DONG PHONG, DONG HUNG, THAI BINH

02273642159

20240409 10: 31

 

Dự kiến ngừng hoạt động đến ngày 23/4/2024

4

A0242163

CONG TY GOLDSUN PHU MINH

KCN PHU MINH, PHUONG CO NHUE 2, BAC TU LIEM, HA NOI

02439288880

20240411 10: 20

 

Dự kiến ngừng hoạt động đến ngày 15/4/2024

5

A0275001

VPBANK BO TRACH

366 HUNG VUONG, TT HOAN LAO, BO TRACH, QUANG BINH

02326257999

20240411 09: 38

25h

Máy ATM đã hoạt động bình thường

6

A0155014

ATM CONG TY MAY DONG PHU CUONG

C1-4 CCN PHU CUONG, XA PHU CUONG, DINH QUAN, DONG NAI

02513948958

20240410 21: 19

43h

Máy ATM đã hoạt động bình thường

7

A0242168

CONG TY TOYOTA HA DONG

977-979 QUANG TRUNG, PHUONG YEN NGHIA, HA DONG, HA NOI

02439288880

20240411 09: 16

28h

Máy ATM đã hoạt động bình thường

8

A0102149

CONG TY TAI CHINH FE 4

19C CONG HOA, PHUONG 12, TAN BINH, HO CHI MINH

1900545415

20240411 4:30

 

Dự kiến ngừng hoạt động đến ngày 18/4/2024

9

A0102150

CONG TY TAI CHINH FE 5

19C CONG HOA, PHUONG 12, TAN BINH, HO CHI MINH

1900545415

20240411 4:30

 

Dự kiến ngừng hoạt động đến ngày 18/4/2024

10

A0102148

CONG TY TAI CHINH FE 3

19C CONG HOA, PHUONG 12, QUAN, HO CHI MINH

1900545415

20240411 4:30

 

Dự kiến ngừng hoạt động đến ngày 18/4/2024


VPBank NEO