Danh sách ATM dừng hoạt động quá 24h ngày 10/01/2024

TT

Tên/Số hiệu ATM

Tên gọi ATM/CDM

Địa chỉ

Điện thoại liên hệ

Thời điểm ngừng hoạt động

Thời gian dự kiến hoạt động lại

Ghi chú

1

A0368001

ATM VPBANK HOC MON

39-13 LE THI HA, KP8, TT HOC MON, HOC MON, HO CHI MINH

02836363400

20240109 08:40

32h

ATM đã hoạt động bình thường

2

A0221013

CONG TY NAM ANH VIET NAM

QL 39A, CUM CN DONG PHONG, DONG HUNG, THAI BINH, THAI BINH

02273642159

20240110 10: 22

30h

ATM đã hoạt động bình thường và thay đổi số hiệu mới A0221013

3

A0242033

HOC VIEN BCVT

142 TRAN PHU, HA DONG, HA NOI

02462662577

20240110 14: 02

27h

Dự kiến hoạt động ngày 12.1.2024

4

A0373001

ATM VPBANK TRUNG CHANH

146 NGUYEN ANH THU,AP DONG,X.THOITAMTHON, HOC MON, HO CHI MINH

02836200360

20240110 20:42

40h

Dự kiến hoạt động ngày 12.1.2024


VPBank NEO