Danh sách ATM dừng hoạt động quá 24h ngày 08/04/2024

TT

Tên/Số hiệu ATM

Tên gọi ATM/CDM

Địa chỉ

Điện thoại liên hệ

Thời điểm ngừng hoạt động

Thời gian dự kiến hoạt động lại

Ghi chú

1

A0102109

CONG TY CP TAP DOAN GIA DINH

KP1B, PHUONG AN PHU, THUAN AN, BINH DUONG

02743683979

20240328 20: 49

 

Dự kiến ngừng hoạt động đến ngày 29/4/2024

2

A0102111

CONG TY CP TAP DOAN GIA DINH II

KP1B, PHUONG AN PHU, THUAN AN, BINH DUONG

02743683979

20240328 20: 27

 

Dự kiến ngừng hoạt động đến ngày 29/4/2024

3

A0256001

VPBANK HAI AN

346 VAN CAO, PHUONG DANG LAM, HAI AN, HAI PHONG

02253545118

20240405 09: 32

41h

Máy ATM đã hoạt động bình thường

4

A0366001

ATM VPBANK BINH PHUOC

860 PHU RIENG DO, PHUONG TAN XUAN, DONG XOAI, BINH PHUOC

02713883939

20240405 07: 17

42h

Máy ATM đã hoạt động bình thường

5

A0157005

ATM BUI VAN NGO

AP 5, DUC HOA DONG, DUC HOA, LONG AN

02723524524

20240406 08: 23

74h

Máy ATM đã hoạt động bình thường

6

A0317001

VPBANK LAM SON

253 TRAN PHU, BA DINH, THANH HOA, THANH HOA

02373755268

20240406 12: 01

53h

Máy ATM đã hoạt động bình thường

7

A0127001

VPBANK HAI VAN

567 DIEN BIEN PHU, PHUONG HOA KHE, THANH KHE, DA NANG

02363758939

20240408 13: 09

 

Dự kiến ngừng hoạt động đến ngày 11/4/2024

8

A0166001

VPBANK BIM SON

18 NGUYEN HUE, BIM SON, THANH HOA

02373771595

20240407 19: 37

40h

Máy ATM đã hoạt động bình thường

9

A0191009

CTY BAISHENG PHU THO

KHU I, TRUNG NGHIA, THANH THUY, PHU THO

02106261666

20240406 20: 59

43h

Máy ATM đã hoạt động bình thường

10

A1154003

VPBANK THANH HOA CDM

LO 05-06 PHAN CHU TRINH, THANH HOA, THANH HOA

02373725856

20240407 17: 22

24h

Máy ATM đã hoạt động bình thường

11

A0362002

CONG TY TNHH YG VINA I

LO 2,KCN GIAN KHAU, GIA VIEN, NINH BINH

02293835666

20240407 19: 38

42h

Máy ATM đã hoạt động bình thường

12

A0349001

VPBANK LAI THIEU

68A NGUYEN VAN TIET, PHUONG LAI THIEU, THUAN AN, BINH DUONG

02743662486

20240408 12: 24

24h

Máy ATM đã hoạt động bình thường

13

A1396002

VPBANK DONG VAN CDM

185 TDP NGUYEN HUU TIEN, TX. DUY TIEN, DUY TIEN, HA NAM

1900545415

20240406 16: 25

64h

Máy ATM đã hoạt động bình thường

14

A1398002

VPBANK SOC TRANG CDM

38-40 TRAN HUNG DAO, KHOM 2, PHUONG 2, SOC TRANG, SOC TRANG

02993888111

20240407 18: 16

38h

Máy ATM đã hoạt động bình thường

15

A1266002

VPBANK TRAN PHU CDM

83-83A TRAN PHU, P. TRAN HUNG DAO, THAI BINH, THAI BINH

02273648699

20240406 15: 35

46h

Máy ATM đã hoạt động bình thường

16

A0221013

CONG TY NAM ANH VIET NAM

QL 39A, CUM CN DONG PHONG, DONG HUNG, THAI BINH, THAI BINH

02273642159

20240409 10: 31

30h

Dự kiến ngừng hoạt động đến ngày 10/4/2024

17

A0359003

ATM CTY TOM MIEN NAM

AP CAY TRAM A, XA DINH BINH, CA MAU, CA MAU

02903580080

20240409 07: 22

33h

Dự kiến ngừng hoạt động đến ngày 10/4/2024


VPBank NEO