Danh sách ATM dừng hoạt động quá 24h ngày 07/03/2024

TT

Tên/Số hiệu ATM

Tên gọi ATM/CDM

Địa chỉ

Điện thoại liên hệ

Thời điểm ngừng hoạt động

Thời gian dự kiến hoạt động lại

Ghi chú

1

A0362008

CONG TY KINH NOI HA LONG

KCN KHANH CU, X.KHANH CU, H. YEN KHANH, NINH BINH, NINH BINH

02293835666

20240227 12: 06

389h

Dự kiến ngừng hoạt động đến ngày 14/3/2024

2

A1370002

VPBANK THUONG TIN CDM

XA VAN BINH, THUONG TIN, HA NOI

02432203333

20240305 18: 36

45h

Máy ATM đã hoạt động bình thường

3

A0221021

CONG TY CREATIVE SOURCE II

LO CN2-VN3 CCN MINH LANG, XA MINH LANG, VU THU, THAI BINH

02273642159

20240306 20: 26

40h

Máy ATM đã hoạt động bình thường

4

A0132020

CONG TY TNHH BT FASHION

THON DONG, TT BICH DONG, VIET YEN, BAC GIANG

02043555565

20240803 06:47

 

Dự kiến ngừng hoạt động đến ngày 9/3/2024


VPBank NEO