Danh sách ATM dừng hoạt động quá 24h ngày 06/05/2024

TT

Tên/Số hiệu ATM

Tên gọi ATM/CDM

Địa chỉ

Điện thoại liên hệ

Thời điểm ngừng hoạt động

Thời gian dự kiến hoạt động lại

Ghi chú

1

A0102109

CONG TY CP TAP DOAN GIA DINH

KP1B, PHUONG AN PHU, THUAN AN, BINH DUONG

02743683979

20240328 20: 49

 

Dự kiến ngừng hoạt động đến ngày 30/5/2024

2

A0102111

CONG TY CP TAP DOAN GIA DINH II

KP1B, PHUONG AN PHU, THUAN AN, BINH DUONG

02743683979

20240328 20: 27

 

Dự kiến ngừng hoạt động đến ngày 30/5/2024

3

A0158011

SONG HONG NAM DINH II

QUOC LO 10, PHUONG LOC HA, NAM DINH, NAM DINH

02283830545

20240503 03: 07

 

Dự kiến ngừng hoạt động đến ngày 8/5/2024

4

A0319001

VPBANK KY BA

225G HAI BA TRUNG, PHUONG KY BA, THAI BINH, THAI BINH

02273658566

20240503 19: 35

86h

Máy ATM đã hoạt động bình thường

5

A0398001

VPBANK SOC TRANG

38-40 TRAN HUNG DAO, KHOM 2, PHUONG 2, SOC TRANG, SOC TRANG

02993888111

20240504 14: 01

52h

Máy ATM đã hoạt động bình thường

6

A0154007

SPEED MOTION VIET NAM

THON PHONG COC, XA XUAN MINH, THO XUAN, THANH HOA

02373725856

20240505 14: 20

44h

Máy ATM đã hoạt động bình thường

7

A0158036

CTY GIAY NGOC HONG I

THON 2, XA AN HOI, BINH LUC, HA NAM

02263636666

20240506 02: 00

36h

Máy ATM đã hoạt động bình thường

8

A0155008

ATM COOPMART BIEN HOA

121 QL15, PHUONG TAN TIEN, BIEN HOA, DONG NAI

02513948958

20240506 17: 31

 

Dự kiến ngừng hoạt động đến ngày 8/5/2024

9

A0157007

CTY TN TOAN CAU LDR

LO B-4-5-6 DS1,KCN THUAN DAO, BEN LUC, LONG AN

02723524524

20240506 17: 35

 

Dự kiến ngừng hoạt động đến ngày 8/5/2024

10

A0221017

CTY COMME DE GAMME VINA

CUM CN DONG LA, XA DONG LA, DONG HUNG, THAI BINH

02273642159

20240507 10: 39

 

Dự kiến ngừng hoạt động đến ngày 8/5/2024


VPBank NEO