Danh sách ATM dừng hoạt động quá 24h ngày 04/02/2024

TT

Tên/Số hiệu ATM

Tên gọi ATM/CDM

Địa chỉ

Điện thoại liên hệ

Thời điểm ngừng hoạt động

Thời gian dự kiến hoạt động lại

Ghi chú

1

A0220011

CTY TRANSON VIET NAM II

KCN LUONG SON, XA HOA SON, LUONG SON, HOA BINH

02183897068

20240131 09: 10

32h

Máy ATM đã hoạt động bình thường

2

A1149002

VPBANK LACH TRAY CDM

276B LACH TRAY, LE CHAN, HAI PHONG

02253847355

20240201 11: 58

30h

Máy ATM đã hoạt động bình thường

3

A1108004

VPBANK QUANG NINH CDM

SO 12 DUONG 25_4, PHUONG BACH DANG, HA LONG, QUANG NINH

02033657668

20240202 11: 14

30h

Máy ATM đã hoạt động bình thường

4

A0242077

TOA NHA VIET A

DUONG DUY TAN, CAU GIAY, HA NOI

02439288880

20240202 09: 30

31h

Máy ATM đã hoạt động bình thường

5

A0158003

ATM CONG TY YAMANI

XA NAM HONG, NAM TRUC, NAM DINH, NAM DINH

02283830545

20240202 13: 52

28h

Máy ATM đã hoạt động bình thường

6

A0193005

VPBANK TRUNG KINH

219 TRUNG KINH, PHUONG YEN HOA, CAU GIAY, HA NOI

02462697883

20240203 18: 46

 

Máy ATM đã hoạt động bình thường

7

A0225005

UBND PHUONG BAC SON

TO DAN PHO A1, PHUONG BAC SON, PHO YEN, THAI NGUYEN

02083656769

20240203 21: 20

 

Máy ATM đã hoạt động bình thường

8

A0245001

VPBANK DINH CONG

B5, NO11, KDT MOI DINH CONG, HOANG MAI, HA NOI

02435400525

20240203 18: 56

 

Máy ATM đã hoạt động bình thường

9

A1115002

VPBANK TRAN DUY HUNG CDM

TN S4.03, LD F4-CH01, PHUONG TAY MO, NAM TU LIEM, HA NOI

02473055115

20240203 15: 12

 

Máy ATM đã hoạt động bình thường

10

A1193004

VPBANK TRUNG KINH CDM

219 TRUNG KINH, PHUONG YEN HOA, CAU GIAY, HA NOI

02462697883

20240203 17: 48

 

Máy ATM đã hoạt động bình thường

11

A1245002

VPBANK DINH CONG CDM

B5, NO11, KDT MOI DINH CONG, HOANG MAI, HA NOI

02435400525

20240203 18: 53

 

Máy ATM đã hoạt động bình thường

12

A0231001

VPBANK DONG ANH

115-117 TO 09, KHOI 1B, DONG ANH, HA NOI

02439655202

20240203 09: 41

79h

Dự kiến dừng hoạt động đến ngày 6/2

13

A0191009

CTY BAISHENG PHU THO

KHU I, TRUNG NGHIA, THANH THUY, PHU THO

02106261666

20240205 12: 32

28h

Dự kiến dừng hoạt động đến ngày 6/2

14

A0132030

CONG TY GOLDSUN BAC NINH

LO H12, KCN QUE VO 1, BAC NINH, BAC NINH

02223893686

20240204 07: 16

58h

Dự kiến dừng hoạt động đến ngày 6/2

15

A0212001

VPBANK DO QUAN

35-36 LO CL12, KDT DET MAY NAM DINH, NAM DINH, NAM DINH

02283528898

20240204 10: 39

54h

Dự kiến dừng hoạt động đến ngày 6/2

16

A0242071

TOA NHA CT9 SUDICO

MY DINH, NAM TU LIEM, HA NOI

02439288880

20240205 14: 04

27h

Dự kiến dừng hoạt động đến ngày 6/2

17

A0102086

ATM COOP XA LO HA NOI

191 QUANG TRUNG, HIEP PHUOC, QUAN 9, HO CHI MINH

02839485934

20240204 14: 09

51h

Dự kiến dừng hoạt động đến ngày 6/2

18

A0200001

VPBANK LAC QUAN

98 DUONG 21, TT CO LE, TRUC NINH, NAM DINH

02283935961

20240205 11: 30

29h

Dự kiến dừng hoạt động đến ngày 6/2

19

A0366002

ATM CTY CP HOANG SON I

THON 2, XA DUC LIEU, BU DANG, BINH PHUOC

02713883939

20240204 11: 48

53h

Dự kiến dừng hoạt động đến ngày 6/2

20

A0107007

ATM CONG TY MAY VIET THANH

KHU CN CAI SON,HANG BANG, KV4,P.AN BINH, NINH KIEU, CAN THO

02923815766

20240205 10: 40

30h

Dự kiến dừng hoạt động đến ngày 6/2

21

A0159005

CONG TY MAY VIET TRI

THON DONG LA, XA HONG QUANG, THANH MIEN, HAI DUONG

02203837808

20240204 14: 35

50h

Dự kiến dừng hoạt động đến ngày 6/2

22

A1308002

VPBANK THANH NAM CDM

350 TRAN HUNG DAO, P BA TRIEU, NAM DINH, NAM DINH

02283555678

20240203 17: 34

71h

Dự kiến dừng hoạt động đến ngày 6/2

23

A0220007

CTY TRANSON VIET NAM I

KCN LUONG SON, XA HOA SON, LUONG SON, HOA BINH

02183897068

20240204 10: 36

54h

Dự kiến dừng hoạt động đến ngày 6/2

24

A0235011

VPBANK HA TAY

HUD3 TOWER, 121-123 TO HIEU, NGUYEN TRAI, HA DONG, HA NOI

02433552701

20240204 11: 18

53h

Dự kiến dừng hoạt động đến ngày 6/2

25

A0221016

CONG TY TOYODA GOSEI

LO F, KCN, TIEN HAI, XA TAY GIANG, TIEN HAI, THAI BINH

1900545415

20240203 23: 55

65h

Dự kiến dừng hoạt động đến ngày 6/2

26

A1144002

VPBANK HOA HUNG CDM

611 CACH MANG THANG 8, PHUONG 15, QUAN 10, HO CHI MINH

02838646092

20240204 11: 30

53h

Dự kiến dừng hoạt động đến ngày 6/2

27

A0157005

ATM BUI VAN NGO

AP 5, DUC HOA DONG, DUC HOA, LONG AN

02723524524

20240204 14: 13

51h

Dự kiến dừng hoạt động đến ngày 6/2

28

A0158009

SONG HONG-HAI HAU II

XA HAI PHUONG, HAI HAU, NAM DINH, NAM DINH

02283830545

20240205 11: 18

30h

Dự kiến dừng hoạt động đến ngày 6/2

29

A0349001

VPBANK LAI THIEU

68A NGUYEN VAN TIET, PHUONG LAI THIEU, THUAN AN, BINH DUONG

02743662486

20240205 11: 15

30h

Dự kiến dừng hoạt động đến ngày 6/2

30

A0242124

SIEU THI HIEN LUONG

XA HOA XA, UNG HOA, HA NOI

02439288880

20240205 15: 09

26h

Dự kiến dừng hoạt động đến ngày 6/2


VPBank NEO