Danh sách ATM dừng hoạt động quá 24h ngày 11/01/2024

TT

 

 

Tên/Số hiệu ATM

Tên gọi ATM/CDM

Địa chỉ

Điện thoại liên hệ

Thời điểm ngừng hoạt động

Thời gian dự kiến hoạt động lại

Ghi chú

1

A0242033

HOC VIEN BCVT

142 TRAN PHU, HA DONG, HA NOI

02462662577

20240110 14: 02

27h

Máy ATM đã hoạt động bình thường

2

A0373001

ATM VPBANK TRUNG CHANH

146 NGUYEN ANH THU,AP DONG,X.THOITAMTHON, HOC MON, HO CHI MINH

02836200360

20240110 20:42

40h

Máy ATM đã hoạt động bình thườngVPBank NEO