Danh sách ATM dừng hoạt động quá 24h ngày 01/05/2024

TT

Tên/Số hiệu ATM

Tên gọi ATM/CDM

Địa chỉ

Điện thoại liên hệ

Thời điểm ngừng hoạt động

Thời gian dự kiến hoạt động lại

Ghi chú

1

A0102109

CONG TY CP TAP DOAN GIA DINH

KP1B, PHUONG AN PHU, THUAN AN, BINH DUONG

02743683979

20240328 20: 49

 

Dự kiến ngừng hoạt động đến ngày 30/5/2024

2

A0102111

CONG TY CP TAP DOAN GIA DINH II

KP1B, PHUONG AN PHU, THUAN AN, BINH DUONG

02743683979

20240328 20: 27

 

Dự kiến ngừng hoạt động đến ngày 30/5/2024

3

A1263002

VPBANK THAI HA CDM

37 YEN LANG, DONG DA, HA NOI

02439352411

20240426 16:35

 

Dự kiến ngừng hoạt động đến ngày 3/5/2024

4

A0102106

ATM CONG TY LAC LONG

LO Q-4 KCN LONG HAU MO RONG, XA LONG HAU, CAN GIUOC, LONG AN

02723524524

20240429 06: 46

 

Dự kiến ngừng hoạt động đến ngày 3/5/2024

5

A0102151

CONG TY TAI CHINH FE 6

3A-3B TON DUC THANG, PHUONG BEN NGHE, QUAN 1, HO CHI MINH

1900545415

20240428 15: 00

95h

Máy ATM đã hoạt động bình thường

6

A0102152

CONG TY TAI CHINH FE 7

3A-3B TON DUC THANG, PHUONG BEN NGHE, QUAN 1, HO CHI MINH

1900545415

20240428 15: 00

91h

Máy ATM đã hoạt động bình thường

7

A0102153

CONG TY TAI CHINH FE 8

3A-3B TON DUC THANG, PHUONG BEN NGHE, QUAN 1, HO CHI MINH

1900545415

20240428 15: 00

91h

Máy ATM đã hoạt động bình thường

8

A0102154

CONG TY TAI CHINH FE 9

3A-3B TON DUC THANG, PHUONG BEN NGHE, QUAN 1, HO CHI MINH

1900545415

20240428 15: 14

89h

Máy ATM đã hoạt động bình thường

9

A0242158

ATM SO 01 LUONG YEN

SO 01 LUONG YEN, PHUONG BACH DANG, HAI BA TRUNG, HA NOI

02439288880

20240430 23: 41

35h

Máy ATM đã hoạt động bình thường

10

A0372001

ATM VPBANK BINH CHANH

D6-5, QL1A, AP 4, XA BINH CHANH, BINH CHANH, HO CHI MINH

02836364316

20240430 14: 43

43h

Máy ATM đã hoạt động bình thường

11

A1102127

HOANG VAN THU CDM

128 HOANG VAN THU, PHUONG 9, PHU NHUAN, HO CHI MINH

02835176227

20240430 11: 22

 

Đã di dời

12

A1392002

VPBANK DIEN BIEN CDM

260 DIEN BIEN, PHUONG QUANG TRUNG, HUNG YEN, HUNG YEN

02213512666

20240430 23: 47

32h

Máy ATM đã hoạt động bình thường

13

A0132019

HTX ACE WORLD BINH AN

THON QUYET CHIEN, XA LAO HO, YEN DUNG, BAC GIANG

02043555565

20240501 01: 29

 

Dự kiến ngừng hoạt động đến ngày 3/5/2024

14

A0132010

CONG TY CP MAY TIEN LUC

THON GIUA, XA TIEN LUC, LANG GIANG, BAC GIANG

02043555565

20240501 12: 33

 

Dự kiến ngừng hoạt động đến ngày 3/5/2024

15

A0132011

XI NGHIEP MAY LANG GIANG I

THON BANG, XA NGHIA HOA, LANG GIANG, BAC GIANG

02043555565

20240429 06: 44

 

Dự kiến ngừng hoạt động đến ngày 3/5/2024

16

A0132017

MAY BAC GIANG-LUC NAM I

TT DOI NGO, LUC NAM, BAC GIANG

02043555565

20240501 08: 19

 

Dự kiến ngừng hoạt động đến ngày 3/5/2024

17

A0361002

CONG TY VIEXIM HUNG YEN

THON HAO, XA LIEU XA, YEN MY, HUNG YEN

02213856666

20240502 11: 10

 

Dự kiến ngừng hoạt động đến ngày 3/5/2024

18

A0103016

CONG TY TNHH VY LAM

CUM CN AN LAO, TT AN LAO, AN LAO, HAI PHONG

02253757799

20240427 22: 14

 

Dự kiến ngừng hoạt động đến ngày 3/5/2024

19

A0103015

CONG TY TNHH NAM THUAN

THON RUC LIEN, XA THUY SON, THUY NGUYEN, HAI PHONG

02253757799

20240429 12: 41

 

Dự kiến ngừng hoạt động đến ngày 3/5/2024

20

A0242155

NHA MAY THUAN HUNG- WOODSLAND

LO 49K, KCN QUANG MINH, XA QUANG MINH, ME LINH, HA NOI

02439288880

20240426 18: 27

 

Dự kiến ngừng hoạt động đến ngày 3/5/2024

21

A0132025

CONG TY DHA BAC NINH II

PHUONG GIAO, TT THUA, LUONG TAI, BAC NINH

02223893686

20240501 10: 28

 

Dự kiến ngừng hoạt động đến ngày 3/5/2024

22

A0155017

ATM CONG TY MAY DONG PHU CUONG 2

C1-4 CCN PHU CUONG, XA PHU CUONG, DINH QUAN, DONG NAI

02513948958

20240429 17: 19

 

Dự kiến ngừng hoạt động đến ngày 3/5/2024

23

A0319001

VPBANK KY BA

225G HAI BA TRUNG, PHUONG KY BA, THAI BINH, THAI BINH

02273658566

20240501 18: 14

 

Dự kiến ngừng hoạt động đến ngày 3/5/2024

24

A1391002

VPBANK HOA LU CDM

925 DAI CO VIET, TT THIEN TON, HOA LU, NINH BINH

02293835666

20240428 07: 35

 

Dự kiến ngừng hoạt động đến ngày 3/5/2024


VPBank NEO