Danh sách ATM dừng hoạt động quá 24h ngày 01/01/2024

TT

Tên/Số hiệu ATM

Tên gọi ATM/CDM

Địa chỉ

Điện thoại liên hệ

Thời điểm ngừng hoạt động

Thời gian dự kiến hoạt động lại

Ghi chú

1

A0242104

CONG TY VAN TAI HN

32 NGUYEN CONG TRU, HAI BA TRUNG, HA NOI

02439288880

30/12/2023 18:55:10

72h

Máy ATM đã hoạt động bình thường

2

A0132030

CONG TY GOLDSUN BAC NINH

LO H12, KCN QUE VO 1, BAC NINH, BAC NINH

02223893686

30/12/2023 10:39:45

72h

Máy ATM đã hoạt động bình thường

3

A1102138

CHUNG CU CARINA PLAZA CDM

1648 VO VAN KIET, PHUONG 16, QUAN 8, HO CHI MINH

1900545415

31/12/2023 20:19:40

72h

Máy ATM đã hoạt động bình thường

4

A1396002

VPBANK DONG VAN CDM

185 TDP NGUYEN HUU TIEN, TX. DUY TIEN, DUY TIEN, HA NAM

1900545415

30/12/2023 12:45:26

72h

Máy ATM đã hoạt động bình thường


VPBank NEO