Danh sách ATM dừng hoạt động quá 24h ngày 30/08/2023

TT

Tên/Số hiệu ATM

Tên gọi ATM/CDM

Địa chỉ

Điện thoại liên hệ

Thời điểm ngừng hoạt động

Thời gian dự kiến hoạt động lại

Ghi chú

1

A0200003

VPBANK LAC QUAN 2

98 DUONG 21, TT CO LE, TRUC NINH, NAM DINH

02283935961

20230828 15:51

48h

Máy ATM đã hoạt động bình thường

2

A0157008

ATM BAO BI DAI LUC 3

LO 2,KHU A,DUONG SO 1,CCN LOI BINH NHON, TAN AN, LONG AN

02723524524

20230831 16:28

 

Dự kiến dừng hoạt động đến ngày 3/9/2023

3

A0242051

LU DOAN 205

22 TRAN DUY HUNG, CAU GIAY, HA NOI

02439288880

20230831 15:33

 

Dự kiến dừng hoạt động đến ngày 3/9/2023

4

A0242124

SIEU THI HIEN LUONG

XA HOA XA, UNG HOA, HA NOI

02439288880

20230831 15:19

 

Dự kiến dừng hoạt động đến ngày 3/9/2023


VPBank NEO