Danh sách ATM dừng hoạt động quá 24h ngày 27/09/2023

TT

Tên/Số hiệu ATM

Tên gọi ATM/CDM

Địa chỉ

Điện thoại liên hệ

Thời điểm ngừng hoạt động

Thời gian dự kiến hoạt động lại

Ghi chú

1

A0107007

ATM CONG TY MAY VIET THANH

KHU CN CAI SON,HANG BANG, KV4,P.AN BINH, NINH KIEU, CAN THO

02923815766

20230927 8:09

25h

Máy đã hoạt động bình thường

2

A0385001

VPBANK BEN TRE

261B DL DONG KHOI, KP 5, P. PHU KHUONG, BEN TRE, BEN TRE

02753829898

20230927 13:07

23h

Máy đã hoạt động bình thường

3

A0199001

VPBANK BA DON

381 QUANG TRUNG, QUANG THO, BA DON, QUANG BINH

02323518989

20230927 11:23

 

Dự kiến dừng hoạt động đến ngày 29/9/2023

4

A0158028

CONG TY TNHH LONG YU VN

KM9, TAN THINH, NAM TRUC, NAM DINH

02283830545

20230927 12:18

27h

Máy đã hoạt động bình thường

5

A1373003

VPBANK TRUNG CHANH CDM

146 NGUYEN ANH THU,AP DONG,X.THOITAMTHON, HOC MON, HO CHI MINH

02836200360

20230927 20:53

 

Dự kiến dừng hoạt động đến ngày 29/9/2023

6

A0242168

CONG TY TOYOTA HA DONG

977-979 QUANG TRUNG, PHUONG YEN NGHIA, HA DONG, HA NOI

02439288880

20230928 09:09

 

Dự kiến dừng hoạt động đến ngày 29/9/2023

7

A1277002

VPBANK VU TRONG PHUNG CDM

1 NGUYEN HUY TUONG,TN HAPULICO,TX TRUNG, THANH XUAN, HA NOI

02435579491

20230928 15:44

 

Dự kiến dừng hoạt động đến ngày 03/10/2023


VPBank NEO