Danh sách ATM dừng hoạt động quá 24h ngày 26/11/2023

TT

Tên/Số hiệu ATM

Tên gọi ATM/CDM

Địa chỉ

Điện thoại liên hệ

Thời điểm ngừng hoạt động

Thời gian dự kiến hoạt động lại

Ghi chú

1

A0132012

XI NGHIEP MAY LANG GIANG II

THON BANG, XA NGHIA HOA, LANG GIANG, BAC GIANG, BAC GIANG

02043555565

20231123 14:14

44h

Máy đã hoạt động bình thường

2

A0242088

CTY GOSHI THANG LONG

KCN SAI DONG A, LONG BIEN, HA NOI

02439288880

20231123 20:24

86h

Máy đã hoạt động bình thường

3

A1152006

VPBANK THUY KHUE CDM

251 THUY KHUE, PHUONG THUY KHUE, TAY HO, HA NOI

02437280931

20231125 15:44

42h

Máy đã hoạt động bình thường

4

A1115002

VPBANK TRAN DUY HUNG CDM

TN S4.03, LD F4-CH01, PHUONG TAY MO, NAM TU LIEM, HA NOI

02473055115

20231125 16:36

40h

Máy đã hoạt động bình thường


VPBank NEO