Danh sách ATM dừng hoạt động quá 24h ngày 26/01/2023

TT

Tên/Số hiệu ATM

Tên gọi ATM/CDM

Địa chỉ

Điện thoại liên hệ

Thời điểm ngừng hoạt động

Thời gian dự kiến hoạt động lại

Ghi chú

1

A0152002

VPBANK THUY KHUE

251 THUY KHUE, TAY HO, HA NOI

02437280931

20221117 20:05

 

Dự kiến ngừng hoạt động đến ngày 10/02/2023

2

A0132021

FINE LAND APPAREL VIET NAM

LO C4-C5 KCN DINH TRAM, XA HOANG NINH, VIET YEN, BAC GIANG

02043555565

20221227 17:00

 

Dự kiến ngừng hoạt động đến ngày 10/02/2023

3

A0288001

VPBANK DONG HUONG

490 DAI LO LE LOI, PHUONG DONG HUONG, THANH HOA, THANH HOA

02373252688

20221125 18:10

 

Dự kiến ngừng hoạt động đến ngày 10/02/2023

4

A0351009

VPBANK BEN THANH V

39 LE DUAN, PHUONG BEN NGHE, QUAN 1, HO CHI MINH

02839101868

20220105 10:45

 

Dự kiến ngừng hoạt động đến ngày 10/02/2023

5

A0351008

VPBANK BEN THANH IV

39 LE DUAN, PHUONG BEN NGHE, QUAN 1, HO CHI MINH

02839101868

20220105 10:45

 

Dự kiến ngừng hoạt động đến ngày 10/02/2023

6

A0351010

VPBANK BEN THANH VI

39 LE DUAN, PHUONG BEN NGHE, QUAN 1, HO CHI MINH

02839101868

20220105 10:45

 

Dự kiến ngừng hoạt động đến ngày 10/02/2023

7

A0351007

VPBANK BEN THANH III

39 LE DUAN, PHUONG BEN NGHE, QUAN 1, HO CHI MINH

02839101868

20220105 10:45

 

Dự kiến ngừng hoạt động đến ngày 10/02/2023

8

A0102114

CONG TY MAY BINH PHAT

LO SO 1, KCN DET MAY BINH AN, BINH THANG, DI AN, BINH DUONG

02743683979

20230115 4:56

 

Dự kiến ngừng hoạt động đến ngày 10/02/2023

9

A0132034

CTY CP MAY BGG DAI LAM

CUM CN BO HA, YEN THE, BAC GIANG

02043555565

20230115 13:44

98h

Máy đã hoạt động bình thường

10

A0102111

CONG TY CP TAP DOAN GIA DINH II

KP1B, PHUONG AN PHU, THUAN AN, BINH DUONG

20190507

20230120 22:18

 

Dự kiến ngừng hoạt động đến ngày 28/01/2023

11

A0132030

CONG TY GOLDSUN BAC NINH

LO H12, KCN QUE VO 1, BAC NINH, BAC NINH

20190528

20230120 09:31

142h

Máy đã hoạt động bình thường

12

A0132033

CTY TMDV TIEN THANH

DUONG 398, T. LIEM XUYEN, X. SONG KHE, BAC GIANG, BAC GIANG

20220215

20230120 21:04

 

Dự kiến ngừng hoạt động đến ngày 30/01/2023

13

A0158026

CONG TY TOYODA GOSEI

LO F, KCN, TIEN HAI, XA TAY GIANG, TIEN HAI, THAI BINH

20191106

20230120 02:14

30h

Máy đã hoạt động bình thường

14

A0158027

CONG TY TT PRO SPORT III

XOM 5, XA HONG THUAN, GIAO THUY, NAM DINH

20200215

20230125 08:19

171h

Máy đã hoạt động bình thường

15

A0158031

CONG TY TOYODA GOSEI 2

LO F, KCN, TIEN HAI, XA TAY GIANG, TIEN HAI, THAI BINH

20211208

20230120 02:15

30h

Máy đã hoạt động bình thường

16

A0167001

VPBANK DONG TAM

92 TRAN DAI NGHIA, PHUONG DONG TAM, HAI BA TRUNG, HA NOI

20080609

20230120 05:45

157h

Máy đã hoạt động bình thường

17

A0242119

SAN GOLF SKYLAKE

HO VAN SON, CHUONG MY, HA NOI

20141219

20230120 18:30

134h

Máy đã hoạt động bình thường

18

A0242165

CONG TY MAY XK DAI NGHIA

THON THO SON, TT DAI NGHIA, MY DUC, HA NOI

20180207

20230123 16:55

92h

Máy đã hoạt động bình thường

19

A0242182

CONG TY Y KHOA VIET

LO 01-8A, CCN HBT, P. HOANG VAN THU, HOANG MAI, HA NOI

20220915

20230123 11:37

99h

Máy đã hoạt động bình thường

20

A0358003

CONG TY TNHH DET HA NAM

KCN CHAU SON, PHUONG CHAU SON, PHU LY, HA NAM

20220629

20230120 18:32

164h

Máy đã hoạt động bình thường

21

A0361002

CONG TY VIEXIM HUNG YEN

THON HAO, XA LIEU XA, YEN MY, HUNG YEN

20180626

20230120 10:30

143h

Máy đã hoạt động bình thường

22

A0362005

CONG TY MAY VAN PHU II

THON PHONG LAI 1, XA DONG PHONG, NHO QUAN, NINH BINH

20220811

20230120 17:06

167h

Máy đã hoạt động bình thường

23

A1167002

VPBANK DONG TAM CDM

92 TRAN DAI NGHIA, PHUONG DONG TAM, HAI BA TRUNG, HA NOI

20170606

20230120 05:15

158h

Máy đã hoạt động bình thường


VPBank NEO