Danh sách ATM dừng hoạt động quá 24h ngày 23/11/2023

TT

Tên/Số hiệu ATM

Tên gọi ATM/CDM

Địa chỉ

Điện thoại liên hệ

Thời điểm ngừng hoạt động

Thời gian dự kiến hoạt động lại

Ghi chú

1

A0132012

XI NGHIEP MAY LANG GIANG II

THON BANG, XA NGHIA HOA, LANG GIANG, BAC GIANG, BAC GIANG

02043555565

20231123 14:14

 

Dự kiến dừng hoạt động đến ngày 27/11

2

A0242088

CTY GOSHI THANG LONG

KCN SAI DONG A, LONG BIEN, HA NOI

02439288880

20231123 20:24

 

Dự kiến dừng hoạt động đến ngày 27/11


VPBank NEO