Danh sách ATM dừng hoạt động quá 24h ngày 23/08/2023

TT

Tên/Số hiệu ATM

Tên gọi ATM/CDM

Địa chỉ

Điện thoại liên hệ

Thời điểm ngừng hoạt động

Thời gian dự kiến hoạt động lại

Ghi chú

1

A0102111

CONG TY CP TAP DOAN GIA DINH II

KP1B, PHUONG AN PHU, THUAN AN, BINH DUONG

02743683979

20230823 07:32

30h

Máy đã hoạt động bình thường

2

A0242159

CONG TY RYONAN

LO B10 KCN THANG LONG, XA KIM CHUNG, DONG ANH, HA NOI

02439288880

20230821 11:20

72h

Máy đã hoạt động bình thường

3

A0154004

CONG TY CP DG WIN VIET NAM

XA THO NGUYEN, HUYEN THO XUAN, THANH HOA, THANH HOA

02373725856

20230822 04:33

35h

Máy đã hoạt động bình thường

4

A0132010

CONG TY CP MAY TIEN LUC

THON GIUA, XA TIEN LUC, HUYEN LANG GIANG, BAC GIANG, BAC GIANG

02043555565

20230823 20:39

 

Dự kiến máy hoạt động lại ngày 25/08

5

A0132014

UBND XA NGOC VAN

XA NGOC VAN, HUYEN TAN YEN, BAC GIANG, BAC GIANG

02043555565

20230823 21:05

 

Dự kiến máy hoạt động lại ngày 25/08


VPBank NEO