Danh sách ATM dừng hoạt động quá 24h ngày 22/05/2023

TT

Tên/Số hiệu ATM

Tên gọi ATM/CDM

Địa chỉ

Điện thoại liên hệ

Thời điểm ngừng hoạt động

Thời gian dự kiến hoạt động lại

Ghi chú

1

A0288001

VPBANK DONG HUONG

490 DAI LO LE LOI, PHUONG DONG HUONG, THANH HOA, THANH HOA

02373252688

20221125 18:10

 

Dự kiến ngừng hoạt động đến ngày 24/05/2023

2

A0102056

BIG C CANTAVIL

SO 1 AP 3 KDT MOI AN PHU, QUAN 2, HO CHI MINH

02838210076

20230421 12:29

750h

Máy đã hoạt động bình thường

3

A0107007

ATM CONG TY MAY VIET THANH

KHU CN CAI SON,HANG BANG, KV4,P.AN BINH, NINH KIEU, CAN THO

02923815766

20230425 10:05

 

Dự kiến ngừng hoạt động đến ngày 30/05/2023

4

A0242111

TRUNG TAM CANH SAT 113

40 HANG BAI, HOAN KIEM, HA NOI

02439288880

20230509 12:47

 

Dự kiến ngừng hoạt động đến ngày 30/05/2023

5

A0242019

CONG AN QUAN BAC TU LIEM

TOA NHA CT4C, PHUC DIEN, BAC TU LIEM, HA NOI

02439288880

20230520 02:31

 

Dự kiến ngừng hoạt động đến ngày 25/05/2023

6

A0158030

CTY TNHH THEP SHENGLI

KCN CAU NGHIN, TT AN BAI, QUYNH PHU, THAI BINH

02273642159

20230520 18:36

29h

Máy đã hoạt động bình thường

7

A0242088

CTY GOSHI THANG LONG

KCN SAI DONG A, LONG BIEN, HA NOI

02439288880

20230520 22:36

21h

Máy đã hoạt động bình thường


VPBank NEO