Danh sách ATM dừng hoạt động quá 24h ngày 21/08/2023

TT

Tên/Số hiệu ATM

Tên gọi ATM/CDM

Địa chỉ

Điện thoại liên hệ

Thời điểm ngừng hoạt động

Thời gian dự kiến hoạt động lại

Ghi chú

1

A0242158

ATM SO 01 LUONG YEN

SO 01 LUONG YEN, PHUONG BACH DANG, HAI BA TRUNG, HA NOI

02439288880

20230816 10:23

144h

Máy đã hoạt động bình thường

2

A0200003

VPBANK LAC QUAN 2

98 DUONG 21, TT CO LE, TRUC NINH, NAM DINH

02283935961

20230819 06:53

59h

Máy đã hoạt động bình thường

3

A0242040

TRUONG TH CHE TAO MAY

131 NGUYEN TRAI, THANH XUAN, HA NOI

02462662577

20230819 08:23

51h

Máy đã hoạt động bình thường

4

A0242147

TOA NHA ECOHOME2 I

DUONG TAN XUAN, DONG NGAC, BAC TU LIEM, HA NOI

02439288880

20230818 18:08

71h

Máy đã hoạt động bình thường

5

A0242174

TOA NHA ECOHOMES2 II

DUONG TAN XUAN, DONG NGAC, BAC TU LIEM, HA NOI

02439288880

20230818 17:39

71h

Máy đã hoạt động bình thường

6

A1117001

VPBANK THANH XUAN CDM

601 NGUYEN TRAI, THANH XUAN NAM, THANH XUAN, HA NOI

02435524968

20230818 17:39

66h

Máy đã hoạt động bình thường

7

A0102111

CONG TY CP TAP DOAN GIA DINH II

KP1B, PHUONG AN PHU, THUAN AN, BINH DUONG

02743683979

20230820 07:47

54h

Máy đã hoạt động bình thường

8

A0159003

CONG TY TNHH YA-AJM VIET NAM

CUM CN AN DONG, DONG LAC, NAM SACH, HAI DUONG

02203837808

20230818 18:22

88h

Máy đã hoạt động bình thường

9

A0242159

CONG TY RYONAN

LO B10 KCN THANG LONG, XA KIM CHUNG, DONG ANH, HA NOI

02439288880

20230821 11:20

 

Dự kiến ngừng hoạt động đến 23/08/2023

10

A0158035

CONG TY CREATIVE SOURCE III

LO CN2-VN3 CCN MINH LANG, XA MINH LANG, VU THU, THAI BINH

02273642159

20230820 08:48

26h

Máy đã hoạt động bình thường


VPBank NEO