Danh sách ATM dừng hoạt động quá 24h ngày 20/11/2023

TT

Tên/Số hiệu ATM

Tên gọi ATM/CDM

Địa chỉ

Điện thoại liên hệ

Thời điểm ngừng hoạt động

Thời gian dự kiến hoạt động lại

Ghi chú

1

A0259001

VPBANK PHU HOI

64 HUNG VUONG, HUE, THUA THIEN HUE

20101216

20231115 01:35

124h

Dự kiến dừng hoạt động đến ngày 30/11/2023

2

A0242088

CTY GOSHI THANG LONG

KCN SAI DONG A, LONG BIEN, HA NOI

20071020

20231116 08:32

 

Máy đã hoạt động bình thường

3

A0242127

ATM TOA NHA HH1B

LO CC6 LINH DAM, PHUONG HOANG LIET, HOANG MAI, HA NOI

20160805

20231118 02:00

73h

Dự kiến dừng hoạt động đến ngày 22/11/2023

4

A0170001

VPBANK KIEN GIANG

4 TRAN PHU, PHUONG VINH THANH, RACH GIA, KIEN GIANG

20211216

20231118 10:23

 

Máy đã hoạt động bình thường

5

A1242188

CC RIVERSIDE GARDEN CDM

349 VU TONG PHAN, P. KHUONG DINH, THANH XUAN, HA NOI

20230624

20231118 15:40

 

Dự kiến dừng hoạt động đến ngày 22/11/2023

6

A0132019

HTX ACE WORLD BINH AN

THON QUYET CHIEN, XA LAO HO, YEN DUNG, BAC GIANG

20180918

20231121 8:09

 

Dự kiến dừng hoạt động đến ngày 22/11/2023

7

A0158014

CONG TY TNHH DF ZIN

LO D2, KCN HOA XA, XA MY XA, NAM DINH, NAM DINH

20180824

20231121 9:18

 

Dự kiến dừng hoạt động đến ngày 22/11/2023

8

A0158003

ATM CONG TY YAMANI

XA NAM HONG, NAM TRUC, NAM DINH, NAM DINH

20160705

20231121 9:44

 

Dự kiến dừng hoạt động đến ngày 22/11/2023

9

A0107007

ATM CONG TY MAY VIET THANH

KHU CN CAI SON,HANG BANG, KV4,P.AN BINH, NINH KIEU, CAN THO

20180626

20231120 15:52

 

Dự kiến dừng hoạt động đến ngày 22/11/2023

10

A0242112

TRUONG PCCC CO SO 2

XA HOA SON, LUONG SON, HOA BINH

20140909

20231121 08:51

 

Dự kiến dừng hoạt động đến ngày 22/11/2023

11

A0242119

SAN GOLF SKYLAKE

HO VAN SON, CHUONG MY, HA NOI

20141219

20231121 10:36

 

Dự kiến dừng hoạt động đến ngày 22/11/2023

12

A0159002

CONG TY VENTURE

KM40, QL5, CAM GIANG, CAM GIANG, HAI DUONG

20130805

20231121 08:51

 

Dự kiến dừng hoạt động đến ngày 22/11/2023

13

A0102071

ATM DONG THANH

HUONG LO 80B, AP 4, XA DONG THANH, HOC MON, HO CHI MINH

20210201

20231121 11:20

 

Dự kiến dừng hoạt động đến ngày 22/11/2023


VPBank NEO