Danh sách ATM dừng hoạt động quá 24h ngày 20/07/2023

TT

Tên/Số hiệu ATM

Tên gọi ATM/CDM

Địa chỉ

Điện thoại liên hệ

Thời điểm ngừng hoạt động

Thời gian dự kiến hoạt động lại

Ghi chú

1

A0166001

VPBANK BIM SON

18 NGUYEN HUE, BIM SON, THANH HOA

02373771595

20230720 9:59

25h

Máy đã hoạt động bình thường

2

A1194002

VPBANK LE VAN SY CDM

288-290 LE VAN SY, PHUONG 14, QUAN 3, HO CHI MINH

02835262301

20230719 11:01

35h

Máy đã hoạt động bình thường

3

A0285001

VPBANK BEN THUY

1 NGUYEN VAN TROI, VINH, NGHE AN

02383543388

20230721 15:55

 

Dự kiến hoạt động lại 25/07

4

A0242022

BENH VIEN NHI TW 2

879 DE LA THANH, BA DINH, HN, BA DINH, HA NOI

02439288880

20230721 09:34

 

Dự kiến hoạt động lại 28/07

5

A0242023

BENH VIEN NHI TW 3

879 DE LA THANH, BA DINH, HN, BA DINH, HA NOI

02439288880

20230721 09:37

 

Dự kiến hoạt động lại 28/07


VPBank NEO