Danh sách ATM dừng hoạt động quá 24h ngày 20/04/2023

TT

Tên/Số hiệu ATM

Tên gọi ATM/CDM

Địa chỉ

Điện thoại liên hệ

Thời điểm ngừng hoạt động

Thời gian dự kiến hoạt động lại

Ghi chú

1

A0288001

VPBANK DONG HUONG

490 DAI LO LE LOI, PHUONG DONG HUONG, THANH HOA, THANH HOA

02373252688

20221125 18:10

 

Dự kiến ngừng hoạt động đến ngày 30/04/2023

2

A0102058

TRUONG PHU MY

120B NGO TAT TO, PHUONG 19, TAN PHU, HO CHI MINH

02838210076

20230411 15:27

217h

Máy đã hoạt động bình thường

3

A0102086

ATM COOP XA LO HA NOI

191 QUANG TRUNG, HIEP PHUOC, QUAN 9, HO CHI MINH

02839485934

20230412 10:20

198h

Máy đã hoạt động bình thường

4

A0102107

ATM WOOYANG VINA 2

597-1 LE VAN KHUONG, PHUONG HIEP THANH, QUAN 12, HO CHI MINH

02839485934

20230417 10:48

 

Dự kiến ngừng hoạt động đến ngày 27/04/2023

5

A0102099

ATM VINCOM GO VAP

12 PHAN VAN TRI, PHUONG 5, GO VAP, HO CHI MINH

02838940692

20230421 08:26

 

Dự kiến ngừng hoạt động đến ngày 28/04/2023

6

A0157005

ATM BUI VAN NGO

AP 5, DUC HOA DONG, DUC HOA, LONG AN

02723524524

20230420 10:33

 

Dự kiến ngừng hoạt động đến ngày 28/04/2023

7

A0159008

CONG TY TNHH GIAY VIET HAO

THON QUYNH KHUE, XA KIM XUYEN, KIM THANH, HAI DUONG

02203837808

20230419 17:45

39h

Máy đã hoạt động bình thường


VPBank NEO