Danh sách ATM dừng hoạt động quá 24h ngày 19/12/2023

TT

Tên/Số hiệu ATM

Tên gọi ATM/CDM

Địa chỉ

Điện thoại liên hệ

Thời điểm ngừng hoạt động

Thời gian dự kiến hoạt động lại

Ghi chú

1

A0108002

TTTM VINCOM CENTER HA LONG

KHU COT DONG HO, PHUONG BACH DANG, HA LONG, QUANG NINH

02033657668

20231127 16:06

 

Dự kiến dừng hoạt động đến ngày 31/12/2023

2

A0242112

TRUONG PCCC CO SO 2

XA HOA SON, LUONG SON, HOA BINH

02183897068

20231216 23:43

 

Dự kiến dừng hoạt động đến ngày 22/12/2023

3

A0220006

CONG TY CP XNK 3-2 HOA BINH

SO 14 AN DUONG VUONG, P. CHAM MAT, HOA BINH, HOA BINH

02183897068

20231220 05:24

 

Dự kiến dừng hoạt động đến ngày 21/12/2023


VPBank NEO