Danh sách ATM dừng hoạt động quá 24h ngày 18/06/2023

TT

Tên/Số hiệu ATM

Tên gọi ATM/CDM

Địa chỉ

Điện thoại liên hệ

Thời điểm ngừng hoạt động

Thời gian dự kiến hoạt động lại

Ghi chú

1

A0107007

ATM CONG TY MAY VIET THANH

KHU CN CAI SON,HANG BANG, KV4,P.AN BINH, NINH KIEU, CAN THO

02923815766

20230425 10:05

 

Dự kiến ngừng hoạt động đến ngày 30/06/2023

2

A0242070

TOA NHA CT1 SUDICO

MY DINH, NAM TU LIEM, HA NOI

02439288880

20230608 14:33

 

Dự kiến ngừng hoạt động đến ngày 20/06/2023

3

A0132004

CONG TY MAY HAN VIET

THI TU BAO SON, BAO SON, LUC NAM, BAC GIANG, BAC GIANG

02043555565

20230608 22:56

254h

Máy đã hoạt động bình thường

4

A0132024

CONG TY DHA BAC NINH I

PHUONG GIAO, TT THUA, HUYEN LUONG TAI, BAC NINH, BAC NINH

02223893686

20230612 19:09

 

Dự kiến ngừng hoạt động đến ngày 20/06/2023

5

A0159005

CONG TY MAY VIET TRI

THON DONG LA, XA HONG QUANG, THANH MIEN, HAI DUONG

02203837808

20230613 13:10

141h

Máy đã hoạt động bình thường

6

A0132017

MAY BAC GIANG-LUC NAM I

TT DOI NGO, HUYEN LUC NAM, BAC GIANG, BAC GIANG

02043555565

20230617 03:43

 

Dự kiến ngừng hoạt động đến ngày 20/06/2023

7

A0132018

MAY BAC GIANG-LUC NAM II

TT DOI NGO, HUYEN LUC NAM, BAC GIANG, BAC GIANG

02043555565

20230617 03:59

 

Dự kiến ngừng hoạt động đến ngày 20/06/2023

8

A0166001

VPBANK BIM SON

18 NGUYEN HUE, BIM SON, THANH HOA

02373771595

20230617 08:23

50h

Máy đã hoạt động bình thường

9

A0242033

HOC VIEN BCVT

142 TRAN PHU, HA DONG, HA NOI

02462662577

20230615 10:29

 

Dự kiến ngừng hoạt động đến ngày 25/06/2023

10

A0242071

TOA NHA CT9 SUDICO

MY DINH, NAM TU LIEM, HA NOI

02439288880

20230616 14:52

 

Dự kiến ngừng hoạt động đến ngày 25/06/2023

11

A0256001

VPBANK HAI AN

346 VAN CAO, PHUONG DANG LAM, HAI AN, HAI PHONG

02253545118

20230617 16:41

40h

Máy đã hoạt động bình thường

12

A1257002

VPBANK THANH MY LOI CDM

638 NGUYEN THI DINH, Q2, HCM, QUAN 2, HO CHI MINH

02854027942

20230617 13:35

43h

Máy đã hoạt động bình thường


VPBank NEO