Danh sách ATM dừng hoạt động quá 24h ngày 17/05/2023

TT

Tên/Số hiệu ATM

Tên gọi ATM/CDM

Địa chỉ

Điện thoại liên hệ

Thời điểm ngừng hoạt động

Thời gian dự kiến hoạt động lại

Ghi chú

1

A0288001

VPBANK DONG HUONG

490 DAI LO LE LOI, PHUONG DONG HUONG, THANH HOA, THANH HOA

02373252688

20221125 18:10

 

Dự kiến ngừng hoạt động đến ngày 20/05/2023

2

A0102056

BIG C CANTAVIL

SO 1 AP 3 KDT MOI AN PHU, QUAN 2, HO CHI MINH

02838210076

20230421 12:29

 

Dự kiến ngừng hoạt động đến ngày 23/05/2023

3

A0107007

ATM CONG TY MAY VIET THANH

KHU CN CAI SON,HANG BANG, KV4,P.AN BINH, NINH KIEU, CAN THO

02923815766

20230425 10:05

 

Dự kiến ngừng hoạt động đến ngày 30/05/2023

4

A0242111

TRUNG TAM CANH SAT 113

40 HANG BAI, HOAN KIEM, HA NOI

02439288880

20230509 12:47

 

Dự kiến ngừng hoạt động đến ngày 30/05/2023

5

A1225002

VPBANK THAI NGUYEN CDM

631 LUONG NGOC QUYEN, P. PHAN DINH PHUNG, THAI NGUYEN, THAI NGUYEN

02083656769

20230513 15:37

163h

Máy đã hoạt động bình thường

6

A0159003

CONG TY TNHH YA-AJM VIET NAM

CUM CN AN DONG, DONG LAC, NAM SACH, HAI DUONG

02203837808

20230516 9:25

 

Dự kiến ngừng hoạt động đến ngày 18/05/2023

7

A0159001

VPBANK HAI DUONG

11 TRAN HUNG DAO, HAI DUONG, HAI DUONG

02203837808

20230517 5:55

10h

Máy đã hoạt động bình thường

8

A0178003

VPBANK PHAN HUY ICH

242 PHAN HUY ICH, PHUONG 12, GO VAP, HO CHI MINH

02862929062

20230517 11:06

 

Dự kiến ngừng hoạt động đến ngày 19/05/2023


VPBank NEO