Danh sách ATM dừng hoạt động quá 24h ngày 15/11/2023

TT

Tên/Số hiệu ATM

Tên gọi ATM/CDM

Địa chỉ

Điện thoại liên hệ

Thời điểm ngừng hoạt động

Thời gian dự kiến hoạt động lại

Ghi chú

1

A0140001

VPBANK DONG BA

179 TRAN HUNG DAO, PHUONG PHU HOA, HUE, THUA THIEN HUE

02343814646

20231115 02:44

 

Dự kiến dừng hoạt động đến ngày 17/11/2023

2

A1174002

VPBANK MAI THUC LOAN CDM

91 MAI THUC LOAN, PHUONG THUAN THANH, HUE, THUA THIEN HUE

02343545556

20231115 06:39

 

Dự kiến dừng hoạt động đến ngày 17/11/2023

3

A1259002

VPBANK PHU HOI CDM

64 HUNG VUONG, HUE, THUA THIEN HUE

02343943939

20231115 01:35

 

Dự kiến dừng hoạt động đến ngày 17/11/2023

4

A1134002

VPBANK VY DA CDM

212 NGUYEN SINH CUNG, PHUONG VY DA, HUE, THUA THIEN HUE

02343897171

20231115 07:37

31h

Máy đã hoạt động bình thường

5

A0134001

VPBANK VY DA

212 NGUYEN SINH CUNG, PHUONG VY DA, HUE, THUA THIEN HUE

02343897171

20231115 08:24

30h

Máy đã hoạt động bình thường

6

A0259001

VPBANK PHU HOI

64 HUNG VUONG, HUE, THUA THIEN HUE

02343943939

20231115 01:35

 

Dự kiến dừng hoạt động đến ngày 17/11/2023

7

A1105009

VPBANK HUE CDM

35 LY THUONG KIET, PHUONG PHU NHUAN, HUE, THUA THIEN HUE

02343814646

20231115 10:39

22h

Máy đã hoạt động bình thường

8

A0105007

VPBANK HUE

35 LY THUONG KIET, PHUONG PHU NHUAN, HUE, THUA THIEN HUE

02343814646

20231115 10:43

36h

Máy đã hoạt động bình thường

9

A0220004

CONG TY R VIET NAM

TO 9, LE THANH TONG, PHUONG HUU NGHI, HOA BINH, HOA BINH

02183897068

20231114 02:58:

31h

Máy đã hoạt động bình thường

10

A1242188

CC RIVERSIDE GARDEN CDM

349 VU TONG PHAN, P. KHUONG DINH, THANH XUAN, HA NOI

1900545415

20231114 05:04

54h

Máy đã hoạt động bình thường

11

A0242088

CTY GOSHI THANG LONG

KCN SAI DONG A, LONG BIEN, HA NOI

02439288880

20231116 08:32

 

Dự kiến dừng hoạt động đến ngày 17/11/2023


VPBank NEO