Danh sách ATM dừng hoạt động quá 24h ngày 14/12/2023

TT

Tên/Số hiệu ATM

Tên gọi ATM/CDM

Địa chỉ

Điện thoại liên hệ

Thời điểm ngừng hoạt động

Thời gian dự kiến hoạt động lại

Ghi chú

1

A0108002

TTTM VINCOM CENTER HA LONG

KHU COT DONG HO, PHUONG BACH DANG, HA LONG, QUANG NINH

02033657668

20231127 16:06

 

Dự kiến dừng hoạt động đến ngày 20/12/2023

2

A0132012

XI NGHIEP MAY LANG GIANG II

THON BANG, XA NGHIA HOA, LANG GIANG, BAC GIANG, BAC GIANG

02043555565

20231213 21:55

17h

Máy đã hoạt động bình thường

3

A0242165

CONG TY MAY XK DAI NGHIA

THON THO SON, TT DAI NGHIA, MY DUC, HA NOI

02439288880

20231213 14:11

28h

Máy đã hoạt động bình thường

4

A0158024

SONG HONG XUAN TRUONG II

TO 18, DUONG TRUONG CHINH, XUAN TRUONG, NAM DINH

02283830545

20231215 14:51

 

Dự kiến dừng hoạt động đến ngày 16/12/2023


VPBank NEO