Danh sách ATM dừng hoạt động quá 24h ngày 14/02/2023

1

A0132021

FINE LAND APPAREL VIET NAM

LO C4-C5 KCN DINH TRAM, XA HOANG NINH, VIET YEN, BAC GIANG

02043555565

20221227 17:00

 

Dự kiến ngừng hoạt động đến ngày 28/02/2023

2

A0288001

VPBANK DONG HUONG

490 DAI LO LE LOI, PHUONG DONG HUONG, THANH HOA, THANH HOA

02373252688

20221125 18:10

 

Dự kiến ngừng hoạt động đến ngày 28/02/2023

3

A0351009

VPBANK BEN THANH V

39 LE DUAN, PHUONG BEN NGHE, QUAN 1, HO CHI MINH

02839101868

20220105 10:45

 

Dự kiến ngừng hoạt động đến ngày 28/02/2023

4

A0351008

VPBANK BEN THANH IV

39 LE DUAN, PHUONG BEN NGHE, QUAN 1, HO CHI MINH

02839101868

20220105 10:45

 

Dự kiến ngừng hoạt động đến ngày 28/02/2023

5

A0351010

VPBANK BEN THANH VI

39 LE DUAN, PHUONG BEN NGHE, QUAN 1, HO CHI MINH

02839101868

20220105 10:45

 

Dự kiến ngừng hoạt động đến ngày 28/02/2023

6

A0351007

VPBANK BEN THANH III

39 LE DUAN, PHUONG BEN NGHE, QUAN 1, HO CHI MINH

02839101868

20220105 10:45

 

Dự kiến ngừng hoạt động đến ngày 28/02/2023

7

A0102114

CONG TY MAY BINH PHAT

LO SO 1, KCN DET MAY BINH AN, BINH THANG, DI AN, BINH DUONG

02743683979

20230115 4:56

 

Dự kiến ngừng hoạt động đến ngày 28/02/2023

8

A0102091

ATM PHUC TAN NGUYEN

400 NGUYEN THI THAP, PHUONG TAN QUY

02862650128

20230131 14:33

 

Dự kiến ngừng hoạt động đến ngày 28/02/2023

9

A0242040

TRUONG TH CHE TAO MAY

131 NGUYEN TRAI, THANH XUAN, HA NOI

02462662577

20230208 14:54

 

Dự kiến ngừng hoạt động đến ngày 17/02/2023

10

A0363001

ATM VPBANK PHU QUOC

133 NGUYEN TRUNG TRUC, TT DUONG DONG, PHU QUOC, KIEN GIANG

02973948111

20230211 10:51

96h

Máy đã hoạt động bình thường

11

A1363005

VPBANK PHU QUOC CDM

133 NGUYEN TRUNG TRUC, TT DUONG DONG, PHU QUOC, KIEN GIANG

02973948111

20230210 16:46

74h

Máy đã hoạt động bình thường

12

A1172002

ATM VPBANK BUI HUU NGHIA CDM

474A TRAN HUNG DAO, PHUONG 2, QUAN 5, HO CHI MINH

02839240363

20230213 11:51

27h

Máy đã hoạt động bình thường


VPBank NEO