Danh sách ATM dừng hoạt động quá 24h ngày 12/09/2023

TT

Tên/Số hiệu ATM

Tên gọi ATM/CDM

Địa chỉ

Điện thoại liên hệ

Thời điểm ngừng hoạt động

Thời gian dự kiến hoạt động lại

Ghi chú

1

A0157003

BAO BI DAI LUC

CUM CN LOI BINH NHON, TAN AN, LONG AN

02723524524

20230911 22:00

42h

Máy đã hoạt động bình thường

2

A1364002

VPBANK TAY NINH CDM

PG2-35-36 DUONG 30-4, KP 1, PHUONG 3, TAY NINH, TAY NINH

02763856666

20230911 08:10

28h

Máy đã hoạt động bình thường

3

A0166001

VPBANK BIM SON

18 NGUYEN HUE, BIM SON, THANH HOA

02373771595

20230913 08:38

 

Dự kiến dừng hoạt động đến ngày 14/9/2023

4

A0242157

BENH VIEN THE THAO VIET NAM

DO XUAN HOP, PHUONG MY DINH I, NAM TU LIEM, HA NOI

02439288880

20230913 11:06

 

Dự kiến dừng hoạt động đến ngày 14/9/2023


VPBank NEO