Danh sách ATM dừng hoạt động quá 24h ngày 12/04/2023

TT

Tên/Số hiệu ATM

Tên gọi ATM/CDM

Địa chỉ

Điện thoại liên hệ

Thời điểm ngừng hoạt động

Thời gian dự kiến hoạt động lại

Ghi chú

1

A0288001

VPBANK DONG HUONG

490 DAI LO LE LOI, PHUONG DONG HUONG, THANH HOA, THANH HOA

02373252688

20221125 18:10

 

Dự kiến ngừng hoạt động đến ngày 15/04/2023

2

A0242177

V-TOWER KIM MA

649 KIM MA, PHUONG NGOC KHANH, BA DINH, HA NOI

02439288880

20230408 09:51

 

Dự kiến ngừng hoạt động đến ngày 15/04/2023

3

A0102030

QUAN UY QUAN 10

1 THANH THAI, PHUONG 14, QUAN 10, HO CHI MINH

02839485934

20230412 10:20

 

Dự kiến ngừng hoạt động đến ngày 20/04/2023

4

A0102058

TRUONG PHU MY

120B NGO TAT TO, PHUONG 19, TAN PHU, HO CHI MINH

02838210076

20230411 9:17

 

Dự kiến ngừng hoạt động đến ngày 20/04/2023

5

A0102086

ATM COOP XA LO HA NOI

191 QUANG TRUNG, HIEP PHUOC, QUAN 9, HO CHI MINH

02838210076

20230411 15:27

 

Dự kiến ngừng hoạt động đến ngày 20/04/2023

6

A0103017

CONG TY TNHH NAM TRIEU

THON NGHI, XA TAM HUNG, THUY NGUYEN, HAI PHONG

02253757799

20230411 08:14

27h

Máy đã hoạt động bình thường

7

A1107006

VPBANK CAN THO CDM

52-54 TRAN VAN KHEO, NINH KIEU, CAN THO

02923815766

20230411 14:31

27h

Máy đã hoạt động bình thường


VPBank NEO