Danh sách ATM dừng hoạt động quá 24h ngày 12/03/2023

TT

Tên/Số hiệu ATM

Tên gọi ATM/CDM

Địa chỉ

Điện thoại liên hệ

Thời điểm ngừng hoạt động

Thời gian dự kiến hoạt động lại

Ghi chú

1

A0288001

VPBANK DONG HUONG

490 DAI LO LE LOI, PHUONG DONG HUONG, THANH HOA, THANH HOA

02373252688

20221125 18:10

 

Dự kiến ngừng hoạt động đến ngày 28/03/2023

2

A0361003

CONG TY KET CAU THEP 568

KM33,QUOC LO 5,XA MINH DUC,HUYEN MY HAO, HUNG YEN, HUNG YEN

02213856666

20230305 10:22

121h

Máy đã hoạt động bình thường

3

A0154004

CONG TY CP DG WIN VIET NAM

XA THO NGUYEN, HUYEN THO XUAN, THANH HOA, THANH HOA

02373725856

20230311 08:04

 

Dự kiến ngừng hoạt động đến ngày 14/03/2023

4

A0253001

VPBANK NGUYEN THAI HOC

390 NGUYEN THAI HOC, QUY NHON, BINH DINH

02563647168

20230310 18:16

 

Dự kiến ngừng hoạt động đến ngày 17/03/2023

5

A0358003

CONG TY TNHH DET HA NAM

KCN CHAU SON, PHUONG CHAU SON, PHU LY, HA NAM

02263636666

20230311 01:03

62h

Máy đã hoạt động bình thường

6

A1159007

VPBANK HAI DUONG CDM

11 TRAN HUNG DAO, HAI DUONG, HAI DUONG

02203837808

20230311 17:29

40h

Máy đã hoạt động bình thường

7

A1222002

ATM VPBANK BAC NINH CDM

34 LY THAI TO, BAC NINH, BAC NINH

02223893686

20230311 14:33

42h

Máy đã hoạt động bình thường


VPBank NEO