Danh sách ATM dừng hoạt động quá 24h ngày 11/10/2023

TT

Tên/Số hiệu ATM

Tên gọi ATM/CDM

Địa chỉ

Điện thoại liên hệ

Thời điểm ngừng hoạt động

Thời gian dự kiến hoạt động lại

Ghi chú

1

A0170002

UBND PHUONG VINH LAC

343-347 NGUYEN TRUNG TRUC, RACH GIA, KIEN GIANG

02973948111

20231002 09:53

219h

Máy đã hoạt động bình thường

2

A0102106

ATM CONG TY LAC LONG

LO Q-4 KCN LONG HAU MO RONG, XA LONG HAU, CAN GIUOC, LONG AN

02723524524

20231009 10:24

 

Dự kiến dừng hoạt động đến ngày 16/10/2023

3

A0280001

VPBANK DOI CUNG

113 TRUONG CHINH, PHUONG LE LOI, VINH, NGHE AN

02383545588

20231011 16:10

 

Dự kiến dừng hoạt động đến ngày 14/10/2023

4

A0177001

VPBANK QUANG BINH

108 TRAN HUNG DAO, DONG HOI, QUANG BINH

02323846969

20231011 13:31

 

Dự kiến dừng hoạt động đến ngày 13/10/2023


VPBank NEO