Danh sách ATM dừng hoạt động quá 24h ngày 11/09/2023

TT

Tên/Số hiệu ATM

Tên gọi ATM/CDM

Địa chỉ

Điện thoại liên hệ

Thời điểm ngừng hoạt động

Thời gian dự kiến hoạt động lại

Ghi chú

1

A0103017

CONG TY TNHH NAM TRIEU

THON NGHI, XA TAM HUNG, THUY NGUYEN, HAI PHONG

02253757799

20230909 14:04

50h

Máy đã hoạt động bình thường

2

A0108002

TTTM VINCOM CENTER HA LONG

KHU COT DONG HO, PHUONG BACH DANG, HA LONG, QUANG NINH

02033657668

20230909 15:37

44h

Máy đã hoạt động bình thường

3

A0156001

VPBANK AN GIANG

179-181 TRAN HUNG DAO, MY BINH, LONG XUYEN, AN GIANG

02963855724

20230910 16:50

 

Máy đã hoạt động bình thường

4

A0349001

VPBANK LAI THIEU

68A NGUYEN VAN TIET, PHUONG LAI THIEU, THUAN AN, BINH DUONG

02743662486

20230909 13:18

68h

Máy đã hoạt động bình thường

5

A0159005

CONG TY MAY VIET TRI

THON DONG LA, XA HONG QUANG, THANH MIEN, HAI DUONG

02203837808

20230910 17:57

40h

Máy đã hoạt động bình thường

6

A1402002

VPBANK HONG HA CDM

86 NGUYEN VAN CU, PHUONG HONG HAI, HA LONG, QUANG NINH

1900545415

20230910 16:48

23h

Máy đã hoạt động bình thường

7

A0157003

BAO BI DAI LUC

CUM CN LOI BINH NHON, TAN AN, LONG AN

02723524524

20230911 22:00

 

Dự kiến dừng hoạt động đến ngày 13/9/2023


VPBank NEO