Danh sách ATM dừng hoạt động quá 24h ngày 10/05/2023

1

A0288001

VPBANK DONG HUONG

490 DAI LO LE LOI, PHUONG DONG HUONG, THANH HOA, THANH HOA

02373252688

20221125 18:10

 

Dự kiến ngừng hoạt động đến ngày 20/05/2023

2

A0102056

BIG C CANTAVIL

SO 1 AP 3 KDT MOI AN PHU, QUAN 2, HO CHI MINH

02838210076

20230421 12:29

 

Dự kiến ngừng hoạt động đến ngày 20/05/2023

3

A0107007

ATM CONG TY MAY VIET THANH

KHU CN CAI SON,HANG BANG, KV4,P.AN BINH, NINH KIEU, CAN THO

02923815766

20230425 10:05

 

Dự kiến ngừng hoạt động đến ngày 25/05/2023

4

A0102067

BENH VIEN QUAN 7

101 NGUYEN THI THAP, PHUONG TAN PHU, QUAN 7, HO CHI MINH

02838210076

20230428 16:00

 

Dự kiến ngừng hoạt động đến ngày 12/05/2023

5

A0102064

TOA NHA DIEN BIEN PHU

199 DIEN BIEN PHU, PHUONG 15, BINH THANH, HO CHI MINH

02838210076

20230504 15:16

164h

Máy đã hoạt động bình thường

6

A1170003

VPBANK KIEN GIANG CDM

4 TRAN PHU, PHUONG VINH THANH, RACH GIA, KIEN GIANG

02973948111

20230509 8:25

55h

Máy đã hoạt động bình thường

7

A0170001

VPBANK KIEN GIANG

4 TRAN PHU, PHUONG VINH THANH, RACH GIA, KIEN GIANG

02973948111

20230509 9:31

53h

Máy đã hoạt động bình thường

8

A0242111

TRUNG TAM CANH SAT 113

40 HANG BAI, HOAN KIEM, HA NOI

02439288880

20230509 12:47

 

Dự kiến ngừng hoạt động đến ngày 12/05/2023


VPBank NEO