Danh sách ATM dừng hoạt động quá 24h ngày 08/08/2023

TT

Tên/Số hiệu ATM

Tên gọi ATM/CDM

Địa chỉ

Điện thoại liên hệ

Thời điểm ngừng hoạt động

Thời gian dự kiến hoạt động lại

Ghi chú

1

A1245002

VPBANK DINH CONG CDM

B5, NO11, KDT MOI DINH CONG, HOANG MAI, HA NOI

02435400525

20230730 20:13

232h

Máy đã hoạt động bình thường

2

A0245001

VPBANK DINH CONG

A CAY TRAM A, XA DINH BINH, CA MAU, CA MAU

02903580080

20230731 17:09

216h

Máy đã hoạt động bình thường

3

A1193004

VPBANK TRUNG KINH CDM

219 TRUNG KINH, CAU GIAY, HA NOI

02462697883

20230803 14:46

 

Dự kiến ngừng hoạt động đến 10/08/2023

4

A0154008

CTY MAY HO GUOM

XI NGHIEP 8, CTY CP HO GUOM, XA CAM TU, CAM THUY, THANH HOA

02373725856

20230803 16:26

 

Dự kiến ngừng hoạt động đến 10/08/2023


VPBank NEO