Danh sách ATM dừng hoạt động quá 24h ngày 08/06/2023

TT

Tên/Số hiệu ATM

Tên gọi ATM/CDM

Địa chỉ

Điện thoại liên hệ

Thời điểm ngừng hoạt động

Thời gian dự kiến hoạt động lại

Ghi chú

1

A0107007

ATM CONG TY MAY VIET THANH

KHU CN CAI SON,HANG BANG, KV4,P.AN BINH, NINH KIEU, CAN THO

02923815766

20230425 10:05

 

Dự kiến ngừng hoạt động đến ngày 15/06/2023

2

A0362002

CONG TY TNHH YG VINA I

LO 2,KCN GIAN KHAU, GIA VIEN, NINH BINH

02293835666

20230602 10:10

150h

Máy đã hoạt động bình thường

3

A0158015

CONG TY TT PRO SPORT I

KHU 4A, TT NGO DONG, GIAO THUY, NAM DINH

02283830545

20230607 19:05

41h

Máy đã hoạt động bình thường

4

A1179002

VPBANK NGO GIA TU CDM

43 NGUYEN VAN CU, PHUONG NGO QUYEN, BAC GIANG, BAC GIANG

02046252588

20230607 08:39

26h

Máy đã hoạt động bình thường


VPBank NEO