Danh sách ATM dừng hoạt động quá 24h ngày 03/10/2023

TT

Tên/Số hiệu ATM

Tên gọi ATM/CDM

Địa chỉ

Điện thoại liên hệ

Thời điểm ngừng hoạt động

Thời gian dự kiến hoạt động lại

Ghi chú

1

A1277002

VPBANK VU TRONG PHUNG CDM

1 NGUYEN HUY TUONG,TN HAPULICO,TX TRUNG, THANH XUAN, HA NOI

02435579491

20230928 15:44

 

Dự kiến dừng hoạt động đến ngày 05/10/2023

2

A0154004

CONG TY CP DG WIN VIET NAM

XA THO NGUYEN, HUYEN THO XUAN, THANH HOA, THANH HOA

02373725856

20230930 12:30

26h

Máy đã hoạt động bình thường

3

A0170002

UBND PHUONG VINH LAC

343-347 NGUYEN TRUNG TRUC, RACH GIA, KIEN GIANG

02973948111

20231002 09:53

 

Dự kiến dừng hoạt động đến ngày 12/10/2023

4

A0220004

CONG TY R VIET NAM

TO 9, LE THANH TONG, PHUONG HUU NGHI, HOA BINH, HOA BINH

02183897068

20231002 12:44

49h

Máy đã hoạt động bình thường

5

A0349001

VPBANK LAI THIEU

68A NGUYEN VAN TIET, PHUONG LAI THIEU, THUAN AN, BINH DUONG

02743662486

20231003 8:17

26h

Máy đã hoạt động bình thường

6

A0158015

CONG TY TT PRO SPORT I

KHU 4A, TT NGO DONG, GIAO THUY, NAM DINH

02283830545

20230929 12:03

96h

Máy đã hoạt động bình thường

7

A0159001

VPBANK HAI DUONG

11 TRAN HUNG DAO, HAI DUONG, HAI DUONG

02203837808

20231002 04:50

 

Dự kiến dừng hoạt động đến ngày 05/10/2023


VPBank NEO