Danh sách ATM dừng hoạt động quá 24h ngày 03/01/2023

TT

Tên/Số hiệu ATM

Tên gọi ATM/CDM

Địa chỉ

Điện thoại liên hệ

Thời điểm ngừng hoạt động

Thời gian dự kiến hoạt động lại

Ghi chú

1

A0132022

CONG TY FOSTER I

01 DUONG 11,KCN DT-DV VSIP BAC NINH, TU SON, BAC NINH

02223893686

20221231 21: 21

20221231 06: 53

Máy đã hoạt động bình thường

2

A0158002

VPBANK NAM DINH

69 LE HONG PHONG, PHUONG NGUYEN DU, NAM DINH, NAM DINH

02283830545

20221231 06: 53

20221231 02: 01

Máy đã hoạt động bình thường

3

A0158015

CONG TY TT PRO SPORT I

KHU 4A, TT NGO DONG, GIAO THUY, NAM DINH

02283830545

20221231 02: 01

20221231 09: 04

Máy đã hoạt động bình thường

4

A0152002

VPBANK THUY KHE

251 THUY KHUE, TAY HO, HA NOI

02437280931

20221231 09: 04

20221117 20:05

Dự kiến ngừng hoạt động đến ngày 10/01/2023

5

A0366001

VPBANK BINH PHUOC

860 PHU RIENG DO, PHUONG TAN XUAN, DONG XOAI, BINH PHUOC

02713883939

20230101 07: 19

20221231 11:52

Máy đã hoạt động bình thường


VPBank NEO