Danh sách ATM dừng hoạt động quá 24h ngày 02/01/2023

TT

Tên/Số hiệu ATM

Tên gọi ATM/CDM

Địa chỉ

Điện thoại liên hệ

Thời điểm ngừng hoạt động

Thời gian dự kiến hoạt động lại

Ghi chú

1

A1139002

ATM VPBANK GO VAP CDM

2B QUANG TRUNG, PHUONG 3, GO VAP, HO CHI MINH

02838940692

20221231 21: 21

38h

Máy ATM đã hoạt động bình thường

2

A0132022

CONG TY FOSTER I

01 DUONG 11,KCN DT-DV VSIP BAC NINH, TU SON, BAC NINH

02223893686

20221231 06: 53

54h

Dự kiến ngừng hoạt động đến ngày 04/01/2023

3

A0158002

VPBANK NAM DINH

69 LE HONG PHONG, PHUONG NGUYEN DU, NAM DINH, NAM DINH

02283830545

20221231 02: 01

58h

Dự kiến ngừng hoạt động đến ngày 04/01/2023

4

A0158015

CONG TY TT PRO SPORT I

KHU 4A, TT NGO DONG, GIAO THUY, NAM DINH

02283830545

20221231 09: 04

51h

Dự kiến ngừng hoạt động đến ngày 04/01/2023

5

A0158016

CONG TY TT PRO SPORT II

KHU 4A, TT NGO DONG, GIAO THUY, NAM DINH

02283830545

20230101 07: 19

37h

Máy ATM đã hoạt động bình thường


VPBank NEO