Danh sách ATM dừng hoạt động quá 24h ngày 01/11/2023

TT

Tên/Số hiệu ATM

Tên gọi ATM/CDM

Địa chỉ

Điện thoại liên hệ

Thời điểm ngừng hoạt động

Thời gian dự kiến hoạt động lại

Ghi chú

1

A0154004

CONG TY CP DG WIN VIET NAM

XA THO NGUYEN, HUYEN THO XUAN, THANH HOA, THANH HOA

02835176227

20231028 09:18

43h

Máy đã hoạt động bình thường

2

A0283001

VPBANK NINH KIEU

353 NGUYEN VAN CU, PHUONG AN HOA, NINH KIEU, CAN THO

02835176227

20231028 09:06

40h

Máy đã hoạt động bình thường


VPBank NEO