Danh sách ATM dừng hoạt động quá 24h ngày 31/10/2022

TT

 

 

Tên/Số hiệu ATM

Tên gọi ATM/CDM

Địa chỉ

Điện thoại liên hệ

Thời điểm ngừng hoạt động

Thời gian dự kiến hoạt động lại

Ghi chú

1

A0239001

VPBANK NUI THANH

429 NUI THANH, PHUONG HOA CUONG BAC, HAI CHAU, DA NANG

02363621371

20221015 19: 56

 

Dự kiến dừng hoạt động đến 10/11/2022

2

A0103009

CONG TY LUCKY VIETNAM II

KHU TIEU TRA, PHUONG HUNG DAO, DUONG KINH, HAI PHONG

02253757799

20221029 07: 33

 

Máy ATM đã hoạt động bình thường

3

A0120001

ATM VPBANK DONG SAI GON

P6-SH.10 CCU PARK 6, PHUONG 22, BINH THANH, HO CHI MINH

02854046521

20221029 09: 37

 

Dự kiến dừng hoạt động đến 02/11/2022

4

A0159005

CONG TY MAY VIET TRI

THON DONG LA, XA HONG QUANG, THANH MIEN, HAI DUONG

02203837808

20221029 13: 24

 

Dự kiến dừng hoạt động đến 02/11/2022

5

A0167001

VPBANK DONG TAM

92 TRAN DAI NGHIA, PHUONG DONG TAM, HAI BA TRUNG, HA NOI

02436288392

20221030 12: 59

 

Máy ATM đã hoạt động bình thường

6

A0132004

CONG TY MAY HAN VIET

THI TU BAO SON, BAO SON, LUC NAM, BAC GIANG, BAC GIANG

02043555565

20221029 10: 29

 

Máy ATM đã hoạt động bình thường

7

A1338005

VPBANK HOI SO CDM II

89 LANG HA, PHUONG LANG HA, DONG DA, HA NOI

02439288880

20221028 18: 47

 

Máy ATM đã hoạt động bình thường

8

A0158016

CONG TY TT PRO SPORT II

KHU 4A, TT NGO DONG, GIAO THUY, NAM DINH

02283830545

20221028 19: 14

 

Máy ATM đã hoạt động bình thường

9

A1120005

VPBANK DONG SAI GON CDM

P6-SH.10 CCU PARK 6, PHUONG 22, BINH THANH, HO CHI MINH

02854046521

20221031 11: 00

 

Dự kiến dừng hoạt động đến 02/11/2022


VPBank NEO