Danh sách ATM dừng hoạt động quá 24h ngày 31/3/2022

TT

 

 

Tên/Số hiệu ATM

Tên gọi ATM/CDM

Địa chỉ

Điện thoại liên hệ

Thời điểm ngừng hoạt động

Thời gian dự kiến hoạt động lại

Ghi chú

1

A0102099

ATM VINCOM GO VAP

12 PHAN VAN TRI, GO VAP, HCM

02838940692

20220323 11: 14

 

Dự kiến dừng hoạt động đến 15/04/2022

2

A0132006

CONG TY SUNTECH

THON NGO XA,CHAU MINH,HIEP HOA

02043555565

20220323 17: 22

 

Dự kiến dừng hoạt động đến 15/04/2022

3

A0102087

ATM PKDK TAN BINH

LO 2-6 LE TRONG TAN, TAN PHU,HCM

02839485934

20220329 10: 12

 

ATM đã hoạt động bình thường

4

A0200003

VPBANK LAC QUAN 2

98 DUONG 21, TT CO LE,NAM DINH

02283935961

20220330 12: 40

 

Dự kiến dừng hoạt động đến 04/04/2022

5

A0199001

VPBANK BA DON

187 QUANG TRUNG, BA DON, QB

02323518989

20220330 19: 08

 

ATM đã hoạt động bình thường

6

A0147001

VPBANK NHA TRANG

26 YERSIN,TP NHA TRANG,KHANH HOA

02583561887

20220331 19: 44

 

Dự kiến dừng hoạt động đến 04/04/2022

7

A1147003

VPBANK NHA TRANG CDM

26 YERSIN,TP NHA TRANG,KHANH HOA

02583561887

20220331 19: 44

 

Dự kiến dừng hoạt động đến 04/04/2022

8

A0154004

CONG TY CP DG WIN VIET NAM

XA THO NGUYEN,THOXUAN,T.HOA

02373725856

20220331 14: 21

 

Dự kiến dừng hoạt động đến 04/04/2022

9

A1139002

ATM VPBANK GO VAP CDM

2B QUANG TRUNG, GO VAP, HCM

02838940692

20220331 23: 02

 

Dự kiến dừng hoạt động đến 04/04/2022

10

A0291001

VPBANK Y YEN

DUONG 57A,TT LAM,Y YEN,NAM DINH

02283959596

20220331 16: 06

 

Dự kiến dừng hoạt động đến 04/04/2022

11

A0261003

TOA NHA BINH DUONG SQUARE

CHO DINH,THU DAU MOT,BINH DUONG

02743683979

20220331 07: 26

 

Dự kiến dừng hoạt động đến 04/04/2022


VPBank NEO