Danh sách ATM dừng hoạt động quá 24h ngày 29/12/2022

TT

 

 

Tên/Số hiệu ATM

Tên gọi ATM/CDM

Địa chỉ

Điện thoại liên hệ

Thời điểm ngừng hoạt động

Thời gian dự kiến hoạt động lại

Ghi chú

1

A0152002

VPBANK THUY KHUE

251 THUY KHUE, TAY HO, HA NOI

02437280931

20221117 20: 05

 

Dự kiến ngừng hoạt động đến ngày 10/01/2023

2

A0288001

VPBANK DONG HUONG

490 DAI LO LE LOI, PHUONG DONG HUONG, THANH HOA, THANH HOA

02373252688

20221125 18:10

 

Dự kiến ngừng hoạt động đến ngày 10/01/2023

3

A0132021

FINE LAND APPAREL VIET NAM

LO C4-C5 KCN DINH TRAM, XA HOANG NINH, VIET YEN, BAC GIANG

02043555565

20221227 17:00

 

Dự kiến ngừng hoạt động đến ngày 10/01/2023

4

A0360001

VPBANK LANG SON

125-127 LE LOI, PHUONG VINH TRAI, LANG SON, LANG SON

02053758999

20221229 12: 12

29h

Máy ATM đã hoạt động bình thường

5

A0242163

CONG TY GOLDSUN PHU MINH

KCN PHU MINH, PHUONG CO NHUE 2, BAC TU LIEM, HA NOI

02439288880

20221229 05: 18

36h

Máy ATM đã hoạt động bình thường

6

A0242142

TOA NHA NAM DO

609 TRUONG DINH, THINH LIET, HOANG MAI, HA NOI

02439288880

20221228 00: 00

 

Dự kiến ngừng hoạt động đến ngày 5/01/2023

7

A0132029

TRUONG DH KTHC CAND

TRUONG DH KT HAU CAN, TT HO, BAC NINH, BAC NINH

02223893686

20221228 00: 00

 

Đã di dời


VPBank NEO